Deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar om deltagelse i undervisningen

Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? 

Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forudsætningskrav, der skal opfyldes for, at du kan indstilles til eksamen – fx møde- og deltagelsespligt. 

Eksamen: Vi bedømmer den indsats, du har præsteret. Og kun den. En evt. god eller dårlig indsats i undervisningen tæller ikke med. 

Forudsætningskrav: Vi foretager en samlet vurdering af din indsats, altså har du været til stede, har du deltaget aktivt i gruppearbejde og undervisning, har du afleveret dine opgaver til tiden, har kvaliteten været i orden osv. 

Hvad betyder det, at jeg har mødepligt? 

Det betyder, at du har pligt til at deltage i den planlagte undervisning, det vil sige i de undervisningstimer, der fremgår af programmet for dit forløb – for eksempel når din underviser står i klassen eller i auditoriet og holder oplæg. Ordet pligt skal forstås bogstaveligt. Du skal møde, fuldstændig som du skal møde på en arbejdsplads. Mødepligten gælder også e-læring, så du skal sidde foran computeren, hvis der er undervisning over nettet. Det er en betingelse for at bestå forløbet, at du møder op og er aktiv i undervisningen. Der er ikke mødepligt til alt. Du kan se i undervisningsplanen, hvornår der er mødepligt på de enkelte forløb. 

Hvordan ved I, om jeg er der? 

Underviserne har forskellige måder at opgøre det på, men alle undervisere registrerer fremmøde. Forsøg på snyd falder under højskolens almindelige regler om snyd og afgøres af rektoratet. 

Hvad betyder det, at jeg har deltagelsespligt? 

Det betyder, at du har pligt til at deltage aktivt i de aktiviteter, der knytter sig til undervisningen. Det kan for eksempel være gruppearbejde, deltagelse i feedback eller aflevering af opgaver. Og pligt skal forstås bogstaveligt. Du skal møde, når gruppen har aftalt at mødes, og du skal bidrage med det, I har aftalt at bidrage med. Du skal kort sagt være en aktiv medspiller i din gruppe. Deltagelsespligten gælder også e-læring, så du skal bidrage på samme måde, som hvis aktiviteten fandt sted i klassen. 

Hvad sker der, hvis underviser vurderer, at jeg ikke er aktiv nok og ikke opfylder møde- eller deltagelsespligten? 

Så kan du ikke indstilles til eksamen i forløbet. Det er en betingelse for at blive indstillet til eksamen, at du møder op og er aktiv i løsningen af opgaver, gruppearbejde, feedback osv. Du kan se i undervisningsplanen, hvornår der er møde- og deltagelsespligt på de enkelte forløb. 

Hvorfor skal jeg møde og være aktiv, hvis jeg hellere vil læse på egen hånd? 

Det er, fordi du ikke kun skal læse dig til en faktuel viden. I næsten alle forløb skal du også vise, at du opnår de færdigheder, der hører til forløbet. Du skal for eksempel vise, at du kan samarbejde med andre, at du kan give en mundtlig feedback, at du kan bidrage konstruktivt i en ideudvikling eller en redigering, at du kan deltage med relevante input i etiske debatter, at du kan påtage dig en del af en større opgave, der skal løses af gruppen – eller noget helt syvende. Derfor er det ikke nok, at du sidder hjemme og læser litteraturen eller løser opgaverne. Du skal indgå i arbejdet på alle niveauer. 

Kan I ikke være ligeglade med, at jeg ikke kommer, hvis jeg bare er dygtig? 

Nej, for vi ved ikke, om du er dygtig, når du ikke kommer. Vi har behov for at se dig agere i forskellige sammenhænge, for at kunne vurdere om du har den nødvendige viden, har opnået de krævede færdigheder og arbejder med dine personlige egenskaber. Det kan vi ikke vurdere, hvis vi ikke ser dig. 

Får jeg fri fra undervisningen, hvis jeg er guide til Åbent Hus, rusvært eller laver lignende? 

Både ja og nej. 

Ja: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vil gerne have studerendes bidrag til at rekruttere nye ansøgere og til at give nye studerende en god start på skolen. Skolen opfordrer derfor studerende til at melde sig som guider m.v. til Åbent Hus og til at være rusværter for 1. semester. Disse aktiviteter vil i begrænset omfang kunne påvirke din egen undervisning, og det tager underviserne hensyn til. Du skal følge undervisningen og lave samme opgaver som alle andre, men der kan være tale om f.eks. at rusværter nogle dage møder 5-10 minutter for sent især i de første uger efter semesterstart, eller at guider til Åbent Hus skal have fri til at deltage i forberedende møder eller være klar på et bestemt tidspunkt den dag, der er er Åbent Hus. 

Nej: Der er ikke undervisningsfri til alle aktiviteter. Der er fx ikke undervisningsfri til at deltage i studenteraktivitet, som skolen ikke har andel i. Hvis du er i tvivl om en aktivitet kan betyde lovlig fritagelse fra undervisning, så spørg din underviser.

Jeg skal på ferie med min familie i en uge. Kan jeg sikre mig, at jeg ikke dumper af den grund? Jeg vil godt arbejde ekstra før og efter. 

Du er desværre nødt til at lade familien tage af sted uden dig. Du kan ikke tage ferie, når der er undervisning. Vores undervisning består ikke af stof, der udelukkende skal læses – og som kan læses hvor og hvornår, det skal være. Vores fokus på gruppearbejde gør, at du skal være til stede og deltage i ideudvikling, opgaveløsning, fælles feedback, debatter, redigering eller hvad der nu står på programmet for det forløb, du deltager i. Det er læring og samarbejde, du ikke kan indhente før og efter en ferie. Det finder i sagens natur kun sted, mens det sker. 

Men vi vil gerne hjælpe dig til at planlægge din ferie. På semesterplanen kan du se, hvornår du har ferie, og hvis du har brug for at kunne se længere frem i tid, kan du spørge studieadministrationen, om de kan hjælpe dig. 

Jeg har fået en uges meget studierelevant arbejde. Kan jeg få fri til det? 

Nej. Kun hvis du er så heldig, at arbejdet vil lære dig lige præcis det, du skulle have lært i den uge – og så meget held har vi endnu ikke set eksempler på. Uanset om arbejdet er studierelevant eller ej, erstatter det ikke den undervisning, du skal have. Når din underviser lader dig bestå et forløb, skriver han/hun under på, at du har lært det, der står i undervisningsplanen for forløbet. Det har du ikke, hvis du er væk. 

Hvor meget må jeg blive væk uden at dumpe? 

Som udgangspunkt må du slet ikke blive væk. Der er mødepligt, og du skal møde til al planlagt undervisning. Men du kan jo blive syg, og så vil vi gerne have, at du passer på dig selv og bliver hjemme. 

Det er umuligt at sige, hvornår fraværet har varet så længe, at forløbet ikke kan bestås. I ét forløb kan en uge være for meget, mens det i et andet forløb kan indhentes ved en erstatningsopgave. Det kommer helt an på indholdet i den uge. Hvis holdet arbejder selvstændigt med en opgave, kan du måske lave den på et senere tidspunkt. Men hvis ugen er en introduktion til resten af forløbet, så kan fraværet betyde, at du ikke kan følge med i resten af forløbet – og dermed er du i realiteten dømt ude. Det er altid underviseren, der afgør, om fravær medfører, at du ikke kan indstilles til eksamen – og dermed dumper forløbet. Det er også underviseren, der afgør, om evt. fravær kan kompenseres gennem erstatningsopgaver, og – hvis opgaver kommer på tale – hvilket omfang de skal have.  

Hvad nu, hvis jeg bare bliver væk? 

Det bestemmer du selv. Vi respekterer, at du kan gøre, hvad du vil. Du skal så respektere, at det har konsekvenser for dine muligheder for at bestå et forløb. Gentagne tilfælde af ulovligt fravær betyder, at du går glip af så meget, at vi ikke kan stå inde for, at du har fået det krævede ud af forløbet. Derfor dumper du formodentlig.  

Vi bruger ikke kræfter på at spekulere over, hvor du mon er, når du ikke er her. Men vi registrerer, om du er her, og om der er tale om sygdom. Og så agerer vi ud fra reglerne om, at kun sygdom eller andet lovligt fravær kan udløse en erstatningsopgave, og at møde- og deltagelsespligt er en forudsætning for at bestå forløbet. Når forløbet er slut, vurderer din underviser, om du består eller ej. 

Kan man dumpe af anden grund end for meget fravær? 

Ja, for at sige det lidt firkantet, kan du dumpe, hvis du er for dårlig, eller hvis du ikke overholder deadline. 

Kvaliteten først: Du kan dumpe, hvis du yder for ringe indsats i undervisningen og/eller gruppearbejdet, eller hvis kvaliteten af dine opgaver ikke lever op til kravene. Det er din underviser, der er i hvert enkelt tilfælde vurderer, om indsatsen/kvaliteten er god nok. 

Deadline: Du kan dumpe, hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden. Deadline skal overholdes. Overskridelse af deadline kan i sig selv udløse, at du ikke består forløbet. Hvis du har en god grund til at bede om udsættelse, skal du kontakte studieadministrationen og undersøge, om det er muligt at få en ny deadline. Men så skal den overholdes. Og det er vigtigt, at du aftaler en eventuel overskridelse af deadline på forhånd. Vi giver ikke udsættelse med tilbagevirkende kraft. 

Hvad sker der, hvis underviseren vurderer, at mine opgaver ikke er løst tilfredsstillende? 

Din underviser kan bede dig omarbejde en opgave om, hvis den er for ringe. Men det er ikke sikkert, at underviseren gør det. Underviseren kan også komme til den konklusion, at din indsats i det hele taget har været så ringe, at en omarbejdning af en enkelt opgave ikke nytter noget. Og så dumper du forløbet. 

Bemærk, at i nogle forløb giver underviseren feedback til en eller flere af opgaverne. Denne feedback har du ikke krav på, hvis du skal lave opgaven om.

Jeg skal lave en tv-opgave om, men kan ikke låne et kamera. Hvad gør jeg? 

Højskolen har kun en vis mængde udstyr, og vi friholder ikke noget til evt. omarbejdninger, så det kan godt være rigtigt, at du er blevet afvist, da du ville låne et kamera. Det gælder ikke kun tv. På alle forløb, der kræver teknisk udstyr, kan du få det problem, at udstyret ikke er til rådighed for dig efter forløbets afslutning. 

Du må tage kontakt til din underviser og aftale, om og hvornår du så har mulighed for at lave opgaven om. 

Hvad sker der, hvis jeg dumper? 

Hvis du dumper et forløb, fordi du ikke lever op til kravene i eksamensforudsætningerne, fx på grund af for dårlig kvalitet i de afleverede opgaver og/eller for ringe indsats i det hele taget: Du skal tage forløbet om. Du har tre forsøg. Hvis du ikke består tredje gang, bliver du administrativt udmeldt af uddannelsen. 

Hvis du dumper, fordi den afsluttende opgave har for dårlig en kvalitet, skal du lave opgaven om. I hvert semester udbydes alle eksamener to gange – den ordinære runde og en reeksamen.

Hvis du ikke afleverer til tiden, regnes det for et forsøg. Du har tre forsøg. Hvis opgaven ikke godkendes tredje gang, bliver du udmeldt af uddannelsen. 

Hvis du skal gå et forløb om eller er dumpet en eksamen, skal du kontakte Studieadministrationen, som kan fortælle dig, hvornår det er muligt for dig at komme på et forløb igen / hvornår en eksamen udbydes igen.

For nogle forløb gælder det, at de skal bestås, før du kan gå videre til andre forløb. Studieadministrationen kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke konsekvenser en dumpet eksamen har for din videre uddannelse.  

Hvad nu hvis jeg er syg? 

Så skal du via telefon eller mail melde dig syg til din underviser. Det skal du gøre om morgenen, før undervisningen starter. Hvis du er syg i længere tid, som regel mere end tre dage, kan vi kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Sygdom er lovligt fravær, og hvis det er muligt, vil underviseren give dig en erstatningsopgave, så du kan komme på omgangshøjde med resten af holdet, når du møder igen. Men nogle gange kan sygdommen vare så længe, at det ikke er muligt at indhente det forsømte med en erstatningsopgave. Det betyder, at du ikke kan bestå forløbet. Underviserne vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er muligt at indhente det tabte med en erstatningsopgave. 

Hvad hvis jeg er syg meget længe, i uger eller måneder? 

Så er det vigtigt, at du sender os en lægeerklæring, fordi det betyder, at du sandsynligvis kan få bevilget sygeorlov. Det sætter uret i stå i forhold til to overordnede regler: Reglen om, at du skal have bestået 1. årsprøve, senest to år efter at du er starter på uddannelsen, og reglen om, at du skal have afsluttet uddannelsen efter senest 6 år.

Send lægeerklæringen til studieadministrationen, så de kan få den registreret, og tag kontakt til dem, når du bliver rask igen. Så finder vi ud af, hvordan du kan komme i gang igen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget vedrørende længerevarende sygdom. 

Får jeg fri til tandlæge og læge? 

Nej. Som udgangspunkt regner vi med, at du styrer uden om undervisningen, når du laver aftaler med læge, tandlæge, fysioterapeut osv. 

Hvad med mit barns sygdom? 

Børns sygdom tæller på samme måde, som hvis det er dig selv, der er syg. Det kan du læse mere om her.

Er det kun sygdom, der er lovligt fravær? Hvad med begravelse eller barsel? 

Du har naturligvis lov at blive væk fra undervisningen ved såkaldt sociale begivenheder, der bare er vigtigere end undervisning, for eksempel sygdom og/eller død i nærmeste familie. Men du skal aftale det med din underviser, så han/hun ved, hvorfor du er fraværende – og du skal naturligvis være indstillet på, at fraværet kan have konsekvenser i form af erstatningsopgave eller andet. Bemærk, at det gælder begivenheder i nærmeste familie. Du får ikke fri, fordi din ekskærestes moster er syg. 

Du har også lovligt fravær i forbindelse med barselsorlov. Loven giver dig nogle tidsmæssige rammer for at være sammen med dit barn, og dem respekterer vi naturligvis. Men også her skal du være indstillet på, at fraværet kan have konsekvenser. Længerevarende fravær vil som oftest betyde, at du skal tage orlov et semester eller to. Kortere fravær kan eventuelt klares med erstatningsopgaver eller ved at udskyde et enkelt forløb eller to. 

Har jeg krav på at få en erstatningsopgave, hvis jeg er væk? 

Kun hvis fraværet skyldes sygdom eller andet lovligt fravær, og kun hvis underviseren vurderer, at det overhovedet er fagligt muligt at indhente det forsømte med en erstatningsopgave. Det tager underviseren stilling til i hvert enkelt tilfælde. 

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.