SPS – Specialpædagogisk støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan du søge om Specialpædagogisk støtte – SPS

Hvad er en funktionsnedsættelse?
Funktionsnedsættelser deles overordnet ind i tre hovedgrupper:

  • Ordblindhed / talblindhed
  • Fysisk funktionsnedsættelse (fx synshandicap, hørehandicap, ryg- og nakkeproblemer, kroniske smerter, cerebral parese o.l.)
  • Psykisk funktionsnedsættelse (fx ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelse, depression, angst, OCD, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, bipolar lidelse o.l.)

Du kan læse alt om SPS på en videregående uddannelse her.

Hvilken støtte kan man få?
Støtten har til formål at kompensere for din funktionsnedsættelse. Selve støtteformen afhænger af din funktionsnedsættelse.

Det kan være, du har brug for et særligt bord eller en stol.
En særlig computer/it-hjælpemidler, særlige it-programmer eller lydbøger.
Ved psykisk funktionsnedsættelse består støtten for det meste af personlig studiestøtte i form af hjælp til planlægning og strukturering af studiearbejdet.
Læs om de forskellige støtteformer her

Hvordan søger jeg SPS?

Vil du søge SPS, så kontakt SU-kontoret
Du bør altid skrive til os fra din dmjx-mail, som er en krypteret forbindelse og dermed sikrer dine personlige oplysninger.
Er du i tvivl om du kan/vil søge SPS, så skriv eller ring og få en snak.
Du er også velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Hvad har I brug for til ansøgningen?
Vi skal altid bruge dokumentation på din funktionsnedsættelse.
Eneste undtagelse er, hvis du har mistanke om ordblindhed og endnu ikke har fået taget en ordblinde-test.

Derudover skal du underskrive en ansøgning og en samtykkeblanket. Men disse dokumenter får du af os, når vi har fundet ud af, hvad vi skal søge om.

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret