Eksamensregler – aflevering

Aflevering af eksamensopgaver

Eksamensopgaver skal altid afleveres via den digitale eksamensplatform WISEflow. Læs mere om WISEflow her: vejledning til WISEflow.

Opgaver skal afleveres som beskrevet i de respektive opgaver.
Seneste afleveringstidspunkt skal overholdes. For sent afleverede opgaver betragtes som ikke-afleverede, og konsekvensen er, at opgaven ikke bedømmes (se dog længere nede under For sent afleverede opgaver). 

Den studerende bærer selv ansvaret for forsinkelser, der er opstået på grund af problemer med teknisk udstyr. Det gælder også, hvis den studerende benytter højskolens udstyr og har problemer med for eksempel at systemet kører langsomt. Tidsfristen vil kun kunne overskrides, hvis problemerne skyldes nedbrud på skolens servere og netværk. I de tilfælde skal problemet meddeles studieadministrationen før tidsfristens udløb. Studieadministrationen tager stilling til det videre forløb. 

Krav til afleverede opgaver: 
Opgaver accepteres kun som modtaget, hvis de opfylder de formelle krav, som beskrevet i de respektive opgaver, fx krav til 

  • bilag 
  • filformater 
  • særlige forsider 

For sent afleverede opgaver

Opgaver, der afleveres for sent, anses for ikke-afleverede, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.   

På visse vilkår kan den studerende imidlertid vælge at aflevere opgaven alligevel og lade den indgå som opgave i den aktuelle eksamenstermin.
Derved bruges endnu et eksamensforsøg og følgende vilkår skal være opfyldt: 

  1. Det er et krav, at opgaven afleveres/uploades samme dag, som den skulle have været afleveret, da det er skolens garanti for, at der ikke er brugt ekstra tid på opgaven. Ved nogle eksamener kan der være krav om, at opgaven skal være afleveret inden et vist tidsrum for at blive accepteret. 
    Studieadministrationen sætter deadline for aflevering.
  1. Opgaven skal opfylde alle krav til aflevering i forhold til forside, filformater osv. 

NB: Den for sent afleverede opgave betyder, at den studerende har brugt et eksamensforsøg. Opgaven kan derfor ikke afleveres, som beskrevet i pkt. 1 og 2, hvis den studerende i kraft af den for sene aflevering har brugt alle sine eksamensforsøg. 

Spørgsmål? Kontakt Kursusadministrationen