Eksamensregler – skriftlige stedprøver

Før eksamen

 • Skriftlig eksamen foregår på skolen og er overvåget af en eksamensvagt. 
 • Fordelingen af studerende i eksamenslokaler bliver oplyst på itslearning før eksamen. 
 • Du skal medbringe studiekort, som skal bruges ved check-in hos eksamensvagten i eksamenslokalet. Har du mistet eller glemt dit studiekort, så kontakt din studiekoordinator. 
 • Undersøg på forhånd, hvilket udstyr du skal medbringe, da du ikke kan deltage i prøven, hvis du ikke har rette udstyr (til de fleste: computer). 
 • Medbring forlængerledning/stikdåse og strømforsyning til computeren. 
 • Andre former for kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner eller smartwatch, skal afleveres til eksamensvagten og må ikke ligge fremme under eksamen. Mobiltelefoner må ikke bruges som ur. 
 • Du har pligt til selv at sørge for at have det fornødne materiale med til eksamen. Indbyrdes lån af materiale er ikke tilladt. 

Mødetid og tekniktjek

 • Du skal møde, så du senest 10 minutter før prøvens start er klar og har forbindelse til det trådløse netværk. 
 • Tjek, at du har adgang til WISEflow

Under eksamen

 • Dørene lukkes præcis, når eksamen går i gang. 
 • Du må ikke kommunikere med andre under eksamen. Det gælder også online-eksamener, hvor du har adgang til internettet. Eksamensvagterne har ret til at kontrollere, om studerende kommunikerer med andre. 
 • Du må ikke bruge høretelefoner under eksamenen. 
 • Poser, tasker, frakker og lignende kan være i eksamenslokalet, men skal placeres, så du ikke umiddelbart kan nå det under eksamen. 
 • Alt udstyr og materiale, som du medbringer, skal være synligt under eksamen. 
 • Kun én studerende må forlade eksamenslokalet ad gangen. 
 • Studerende, der opholder sig på gangen samtidig, må ikke tale sammen. 
 • Du må ikke forlade området omkring eksamenslokalet, mens eksamen er i gang – med mindre du har afsluttet selve eksamen – jævnfør nedenstående. 
 • Hvis du er færdig, før eksamen er slut, kan lokalet forlades – dog ikke inden for de sidste 15 minutter.

Efter eksamen

 • Opgaverne bedømmes internt eller eksternt, dvs. af underviser alene eller med ekstern censor, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen – se fagbeskrivelsen eller studieordningen
 • Bedømmelserne bliver offentliggjort på WISEflow ca. 4 uger efter eksamen. 
 • Du har selv pligt til at tjekke, om du er bestået eller ej, og hvornår evt. reeksamen finder sted. 

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.