Erasmus Online Linguistic Support (OLS)

Online Linguistic Support (OLS) skal sikre, at alle studerende, volontører og elever under Erasmus+ programmet tilbydes den samme sproglige støtte uanset hvilket land de kommer fra i Europa. I Danmark er det gældende for de videregående uddannelser, erhvervsrettede grund- og efteruddannelser samt ungdomsområdet i forbindelse med Volunteering Activities.

Online Linguistic Support består af tre elementer:

  • online sprogtests
  • en hjemmeside, hvor sprogtest- og kursuslicenser administreres
  • online sprogkurser

OLS dækker 18 europæiske sprog: dansk, engelsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, finsk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovakisk og bulgarsk.

Sådan bruges sprogtesten

På de videregående uddannelser er det obligatorisk for alle studerende at tage en sprogtest både før og efter, at de tager på Erasmus+ mobilitetsophold. Dog behøver studerende der i deres første test opnår niveau C2 (det højeste niveau) ikke at tage test nr. 2.

Som hovedregel skal testen tages på det undervisnings- eller arbejdssprog, Erasmus+ deltagerne primært skal bruge på deres udlandsophold.

Sprogtesten tages online og uden opsyn og varer cirka 40-50 minutter. Den består af følgende dele: grammatik, ordforråd, lytte- og læseforståelse. Testen evalueres ud fra European Common Framework (A1-C2). Resultatet af testen er ikke afgørende for det planlagte mobilitetsophold.

Hvem tildeler sprogtest- og kursuslicenser?

På de videregående uddannelser er det sendeinstitutionen, der tildeler sprogtests og sprogkurser til studerende.

Studerende på de videregående uddannelser, der får et resultat mellem A1 og B1 i den første test, vil automatisk blive inviteret til at deltage i et sprogkursus. Studerende som har undervisnings – og/eller arbejdssproget som modersmål eller som får et resultat på mindst B2 kan vælge at tage værtslandets sprog som sprogkursus, i stedet for undervisnings- eller arbejdssproget.

Læs mere på OLS’s hjemmeside: https://erasmusplusols.eu/en/

Spørgsmål? Kontakt International afdeling.