Erasmus til studieophold

Ansøgning om Erasmus-stipendie til udenlandsk studieophold

Hvis du skal på udlandsophold i Europa, har du mulighed for at få et Erasmus-stipendie. Stipendiets størrelse varierer afhængig af land samt opholdets længde. Beløbet er på ca. 400 € om måneden. Perioden for studieophold skal være mellem 2 og 12 måneder.

Hvis du skal på udlandsophold i et land uden for Europa, er der stipendier til enkelte lande. Det svinger fra semester til semester, hvilke lande uden for Europa der er stipendier til. Studerende, der har mulighed for at søge et Eramus+-stipendie uden for Europa, vil blive kontaktet af det internationale kontor med info om processen. De studerende, der bliver kontaktet, vil blive bedt om at sende en ansøgning. Ansøgningen skal bestå af et motivationsbrev, et budget samt en underskrevet tro- og loveerklæring, hvor du skriver under på, at du ikke er i besiddelse af en formue på over 200.000 DKK.

Hvis du får tildelt et stipendie, vil beløbet dække ca. €700 pr. måneden samt et rejsetilskud. Vi kan ikke på forhånd garantere dig et stipendium.

Processen er den samme, som hvis du skulle til et land i Europa – bortset fra at du ikke skal have en OLS.

OBS! Du kan kun få Erasmus-stipendie til studieophold, hvis du er nomineret til et udlandsophold på et partneruniversitet i et Erasmus-land gennem DMJX.

Fremgangsmåde:

Hvis du bliver indstillet til en plads ved en Erasmus-samarbejdspartner via DMJX og har mulighed for at søge et Erasmus-stipendie, vil du blive kontaktet af DMJX’ internationale kontor og bedt om at udfylde et info sheet, som returneres til erasmus@dmjx.dk. Når vi har modtaget dit info sheet, udarbejdes en Grant og Learning Agreement, som du udfylder i samarbejde med DMJX og partneruniversitetet.

Skal du på udveksling inden for Europa, vil du også modtage et link til en OLS.

Når din Grant Agreement og Learning Agreement er udfyldt og underskrevet, returneres de til erasmus@dmjx.dk. Først når din Grant Agreement og Learning Agreement er vel modtaget, og OLS-testen er gennemført, vil første del (80%) af Erasmus-stipendiet blive overført. Dette kan tidligst ske en måned før dit udlandsophold. De sidste 20% modtager du, når du er kommet hjem og har evalueret samt gennemført anden del af din OLS-test.

Ændring af fag:

Skulle du blive nødt til at ændre (nogle af) dine fag, efter at du er ankommet på værtsinstitutionen (for eksempel fordi fagene ikke bliver oprettet), skal du som Erasmus-studerende BÅDE opdatere din Learning Agreement SAMT søge om at få de nye fag forhåndsgodkendt af studieadministrationen. En godkendelse fra det internationale kontor af en ændring på din Learning Agreement forudsætter en forhåndsgodkendelse, og det er dit ansvar at sørge for dette.

SKAT

Man skal ikke betale skat af de penge, man modtager i Erasmus-stipendie.

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.