FAQ

Her finder du en lang række svar på dine spørgsmål om alt lige fra fagvalg, stipendier og SU i udlandet til dokumenter, pladser og partnerinfo. 

Generelt 

Jeg er i tvivl, om jeg vil på udveksling – hvem kan jeg kontakte? 
Du kan kontakte den internationale koordinator i hhv. Emdrup og i Aarhus. Se under kontaktoplysninger.

Får vi nogen information om udveksling? 
Du vil blive inviteret til infomøde i god tid inden vi annoncerer pladserne. Omkring marts/april for udveksling i foråret, og september/oktober for udveksling i efteråret. Det er ca. et år før udveksling. Læs i øvrigt vejledningen til hvordan du kommer på udveksling godt igennem.

Jeg er på orlov, men vil gerne på udveksling – hvordan får jeg besked om pladser? 
Du må selv holde øje med hvornår vi annoncerer pladser, da du ikke vil modtage besked automatisk om dette. Send os en ansøgning inden deadline.

Aflysning af udveksling? 
Hvis du har fortrudt, at du vil på udveksling, skal du kontakte det internationale kontor og aflyse, og give Studieadministrationen besked, så du kan blive tilmeldt undervisning. Du behøver ikke selv orientere partneren. Jo tidligere du gør det, desto beder.

Covid19 og udveksling? 
Det er meget forskelligt fra land til land og fra partner til partner, om det er muligt at komme på udveksling så længe Covid19-situationen fortsætter. Bliver din udveksling aflyst pga. corona, kan du altid få undervisning på DMJX og alt afhængig af hvornår i processen din udveksling bliver aflyst, kan du måske også nå at finde en anden partner. Kontakt det internationale kontor, hvis du er i tvivl.

Hvad er forskellen på den gamle og nye studieordning? 
Er du indskrevet på den gamle studieordning (indskrevet før august 2017), kan du også komme på udveksling på 7. og 8. semester (gælder kun for jour og foto) Sidste gang 8. Semester foråret 2021.

Kan jeg ikke komme på udveksling på 7. semester? 
Du kan kun komme på udveksling på 7. semester hvis du er indskrevet på den gamle studieordning (gælder kun for jour og foto). Er du indskrevet efter august 2017, kan du ikke længere komme på udveksling på 7. semester.

Inden opholdet 

Hvor kan jeg komme på udveksling?
Se vores partnerliste med det samlede overblik over DMJX’s samarbejdspartnere. 

Hvor kan jeg læse mere om partneren? 
I partnerlisten, på partnernes hjemmesider, samt i de studerendes klummer på http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk 

Jeg kan ikke finde info om en bestemt partner i oversigten – hvorfor?
Listen holdes opdateret af de studerende, ikke af det internationale kontor – derfor kan den være mangelfuld hvis de studerende ikke har givet det internationale kontor ny information om partneren, eller der har ikke været nogle studerende der før, hvis det er en ny partner. 

Hvad har andre studerende sagt om udveksling? 
Det kan du læse mere om på http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk 

Hvornår annonceres pladserne?  
I medio maj for udveksling i foråret og medio november for udveksling i efteråret. Se mere om deadlines i Tidsplan og frister her.

Hvor annonceres pladserne? 
Pladserne kan du finde her på siden. Du får besked om, at pladserne er annonceret via ITslearning.

Hvornår kan jeg gå i gang med at søge? 
Det kan du, så snart pladserne bliver annonceret. Hvis du går i gang før, ved du ikke om der rent faktisk bliver en plads hos partneren.

Jeg skal i praktik efter udvekslingen – hvad gør jeg hvis udvekslingssemesteret overlapper med praktikken? 
Du skal kontakte dit praktiksted, og lave en aftale med dem. Du kan evt. benytte din ferie til det.

Min eksamen overlapper med studiestart på udvekslingstedet – hvad gør jeg?
Det forekommer, at undervisningsstart hos partneren overlapper med eksamener på DMJX. Hvis du oplever dette, kontakt da Studieadministrationen og dine undervisere for at finde frem til en eventuel løsning. Der er desværre ingen garanti. Alternativt, kontakt partneren for at høre om du kan ankomme senere.

Må jeg tilmelde mig undervisning på DMJX selvom jeg skal på udveksling? 
Nej, når du er blevet optaget på udveksling hos et partneruniversitet, må du ikke også tilmelde dig undervisning på DMJX ”just in case” du ombestemmer dig. Først hvis du endelig beslutter dig for ikke at tage af sted, skal du tilmeldes undervisning. Gælder særligt for holdtilmelding på 3. semester JOUR – pladserne er til dem der har valgt ikke at tage på udveksling.

Jeg vil gerne på udveksling på 4. semester – men hvad går jeg glip af? 
På 4. semester er der praktikforberedelse for journaliststuderende. Kontakt praktikkoordinatoren for at få mere at vide – se kontaktlisten.

Jeg vil gerne på udveksling i DK – hvordan gør jeg det? 
Det internationale kontor hjælper kun med udveksling til vores internationale partnere. Hvis du vil på studieophold i Danmark, skal du læse her.

Hvis jeg er blevet tildelt plads i 1. runde, kan jeg så søge igen i 2. runde, hvis jeg ser en partner jeg hellere vil? 
Ja, men så frafalder din plads som du fik i 1. runde. Hvis du ved du gerne vil søge i 2. runde, skal du takke nej til pladsen du fik i 1. runde, så den kan komme med i puljen i 2. runde og andre kan få glæde af den. Så du ikke ”sidder” på 2 pladser.

Ansøgning til det internationale kontor

Hvordan søger jeg? 
Se trin for trin hvordan her.

Hvorfor kan jeg søge tre 1. prioriteter?
Hvis du vil alle tre pladser lige meget, er det en god idé, at skrive dem alle som 1. prioritet. Så vil du komme i betragtning til hver enkelt plads på lige fod med de andre. Vi går efter at tildele pladserne til dem der har søgt dem som 1. prioritet. 

Er der en kronologisk rækkefølge over ansøgningsproceduren? 
Ja – se link til trin for trin.

Skal jeg betale tuition fee? 
Nej, men der kan være andre gebyrer. De fremgår ofte i partneroversigten.

Hvor mange pladser er der? 
Der er typisk 1-2 pladser hos hver partner- nogle gange færre, andre gange flere. Vi aftaler antal pladser med vores partner for hvert studieår. Antallet af pladser er baseret på et balanceregnskab – det skal gå lige op med hvor mange studerende vi sender til partneren og hvor mange studerende partneren sender til os.

Hvad gør jeg hvis der ikke er annonceret nogle pladser hos den partner jeg ønsker at komme på udveksling hos? 
Find en anden af de mange spændende DMJX-partnere.

Kan det internationale kontor hjælpe med at finde en partner der passer til mig? 
Nej, det er din egen opgave at lave den research det kræver at finde frem til et relevant partneruniversitet. Det er en del af ansøgningen, da dit researcharbejde vil afspejle sig i ansøgningen. Dette bliver et af dine største researcharbejder på studiet.

Hvordan kan jeg finde ud af om en partner er relevant for mig? 
Se partneroversigten med markeringer og udlandsredaktionen samt partnerens hjemmesider. Det kræver en del researcharbejde at gennemgå partnerne og finde frem til dem der har interesse for dig.

Ansøgning til partneren 

Hvordan finder jeg ud af om mit partneruniversitet kræver særlig karaktergennemsnit? 
Det vil i de fleste tilfælde fremgå i oversigten over partnerne.

Hvornår starter semesteret hos partneren? 
Det fremgår som regel i partneroversigten, hvis denne information er tilgængelig. Bemærk; disse datoer kan rykke sig meget og de er dermed kun vejledende.

Må jeg godt tage mere end 30 ECTS? 
Ja, det må du gerne, hvis partneren vil lade dig gøre det.

Hvad er en fagbeskrivelse?  
Det er en uddybende tekst om det fag, der bliver udbudt hos partneren, og som du skal have med i din ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag. En titel er ikke nok, og det gælder heller ikke hvis du selv laver beskrivelsen.

Hvilken indvirkning har Brexit på min udveksling? 
Følg med her: https://ufm.dk/brexit/erasmus/erasmus

Skal jeg vælge graduate eller undergraduate fag? 
Du kan for det meste kun vælge undergraduate fag. Har du allerede en bachelorgrad, kan du i nogen tilfælde godt vælge graduate.

Hvad er min Study code/ISCED? 
Hvis du bliver bedt om at skrive din Study code/ISCED gælder følgende: 0321 for Photojournalistik og Journalistik, 0414 for Visuel Kommunikation, 0211 for TVM og MPL, samt 0320 for Kommunikation.

Hvad er Erasmus code/Erasmus Subject Area Code? 
Den er DK ARHUS10. Denne kan partneren bede om, at du oplyser i ansøgningen.

Hvem er min internationale koordinator/Home University Academic Coordinator? 
På Campus Emdrup er det Xavier Lepetit og på Campus Aarhus er det Anne Sophie Teglborg.

Hvordan ansøger jeg om forhåndsgodkendelse af fag? 
Se her hvordan du søger om forhåndsgodkendelse af fag.

Hvornår skal jeg sende min ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag? 
Du kan godt sende den før du er optaget, selvom du ikke har fagbeskrivelserne. Dem eftersender du. Men det er heller ikke et krav at du sender ansøgning om forhåndsgodkendelse før du har modtaget optagelsesbrev, bare du har sendt den før d. 1. maj/november. Du kan eftersende fagbeskrivelser, hvis du ikke har modtaget dem.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget fagbeskrivelse? 
Du skal sikre dig, at dit partneruniversitet sender dem til dig, og så eftersender du dem til Studieadministrationen.

Jeg har spørgsmål til hvilke fag jeg må vælge – hvem kontakter jeg?
Studieadministrationen – se kontaktliste.

Hvordan omregner jeg ECTS og Units? 
I Europa er studerendes arbejdsbelastning opgjort i ECTS. 60 ECTS svarer til et årsværk. 1 ECTS svarer til 25-30 timers arbejde (inklusive alt: forberedelse, undervisning, eksamen etc.) 

Universiteter uden for Europa bruger forskellige systemer til at angive arbejdsbelastning for de enkelte fag. Man bruger fx units, credits, creditpoints og points. DMJX har en liste, der viser omregningen til ECTS på en lang række universiteter. (Se filen “Tidligere godkendte fag”).  Hvis det universitet, du ønsker at studere på, ikke findes på listen, skal du selv forsøge at finde frem til omregningsfaktoren og sende dokumentation for denne, når du søger om forhåndsgodkendelse af fag. Ansøgning om forhåndsgodkendelse sendes til studieadministrationen. Det er studieadministrationen, der træffer afgørelse om, hvor mange credits/units, der kræves, for at du kan få fuld merit for dit internationale studieophold. 

Sådan finder du omregningsfaktoren til ECTS:
Find frem til hvor mange credits/units, der kræves for at bestå en fuld bacheloruddannelse på universitetet.
Derefter finder du frem til, hvor mange år uddannelsen er normeret til for en normal fuldtidsstuderende på universitetet.

Eksempel: 

En fuld bacheloruddannelse = minimum 120 units 
Normering for normal fuldtidsstuderende = 4 år
120 units divideret med 4 år = 1 årsværk = 30 units
30 units svarer altså til 60 ECTS
1 unit = 2 ECTS

Vær opmærksom på, at mange universiteter opererer med et begreb, der hedder ”minimum course load” for at opnå ”full time status”. ”Minimum course load” svarer normalt ikke til et fuldt semesters arbejdsbelastning (30 ECTS) 

Omregning fra karakterskala til GPA? 
Vi udregner hverken et dansk karaktergennemsnit eller amerikansk GPA på eksamensbeviserne fra DMJX, men på DMJX.dk/international kan du finde Student Handbook:
https://www.dmjx.dk/international/coming-denmark

På side 24 kan du finde en tabel, der viser, hvordan de enkelte danske karakterer omregnes til amerikanske karakterer. Hvordan du derefter omregner til GPA er afhængigt af reglerne på det amerikanske universitet, som du søger ind på.

Jeg kan ikke finde tidligere godkendte fag for mit ønskede partneruniversitet? 
Det betyder der ikke tidligere har været studerende her, det er evt. en ny partner. Research i stedet på partnerens hjemmeside for at se hvad de har af fag. Du kan ikke på forhånd vide om faget vil blive godkendt, før du har fået svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag.

Jeg vil gerne have fag på spansk – hvad gør jeg for at dokumentere mit spansk-niveau?  
Dette vil du ofte have brug for hvis du f.eks. skal til PUC Chile hvor det kræves at du har et B2-niveau. Der er ikke nogen entydig måde at gøre det på. Normalt kan vi udarbejde et engelsk bevis til de studerende da vi går ud fra de har et højt nok niveau. Det er noget andet med spansk og derfor er der flere muligheder. Vi har listet dem herunder:

  1. Tage B2 på Cervantes Institut I Malaga, dog er der risiko for at du ikke har dit certificat i hænde i tide.  
  1. Find et sted at tage DELE spansktesten. 
  1. Vælg et aftenkursus hvor du efterfølgende modtager bevis. 
  1. Tag et kursus når du ankommer til PUC Chile Det er i alt 60 timer og koster 500 USD. Sidste år lå det fra 10. juli til 1. August. Hvis du ikke kan dokumentere et niveau på B2, skal du både tage det intensive kursus + et andet semester kursus, begge udbudt af PUC Chile. Det vil blive 1000 USD i alt.Man skal tilmelde sig her: exchange@uc.cl (after receiving the digital copy of his acceptance letter). Her kan du læse proceduren.  

Der er to hovedspanske sprogprøver til internationale studerende, der anerkendes verden over. Disse er: 

  1. Diplomer de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) – den spanske parallel til Cambridge Examinations, TOEFL-testen og lignende test. Testen kan du tage ved næsten alle store spanske universiteter, og den arrangeres to ganger per åri maj og november. 
  1. Certado de Espanol: Lengua y Uso (CELE) 

Dele er mere almindeligt accepteret end CELE. Så der ville være mere vægt på det her. Hvis du ønsker at tage DELE-testen, skal du tilmeldes via et registreringsskema som findes på det universitet hvor du tager testen. Prisen afhænger af niveauet. 

Er det sikkert at rejse til landet? 
Vi anbefaler altid de studerende at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning, som er den vejledning vi lægger os op ad. 

Hvem hjælper mig med visum, forsikring og bolig?
Det er dit eget ansvar at søge visum, tegne relevante forsikringer og finde et sted at bo. 

  • Visum: De fleste udvekslingspartnere vejleder de studerende til at søge om visum og sender forskellige dokumenter, f.eks. optagelsesbrev, som skal bruges til ansøgningen. Kræver dit ophold i udland et visum anbefaler vi ikke at du køber flybilletter før du har fået dit visum. 
  • Forsikring: Man er ikke forsikret gennem DMJX. Nogle universiteter kræver at man tegner deres forsikring – prisen kan variere meget og du kan desværre ikke undlade den.  
  • Bolig: De fleste partnere vil også hjælpe dig med at søge om bolig.  

I partnerlisten og i klummerne, vil du ofte kunne læse andre studerendes råd til hvordan du skaffer bolig, søger visum og tegner forsikringer. Vi anbefaler at du installerer ministeriets app “Rejseklar” på din smartphone, du kan læse mere om det her

Hvorfor skal I have at vide hvad min nationalitet er? 
I forbindelse med udveksling uden for Europa kan du komme til at skulle søge visum. Vi antager som udgangspunkt at du har dansk pas når vi sender dine oplysninger til vores partner (de er nemlig involveret i visum ansøgningsprocessen). Har du ikke et dansk pas (eller ønsker du at søge visum på baggrund af en anden nationalitet end den danske), må du gerne gøre os opmærksomme på det i din ansøgning.

Dokumenter 

Hvad er forskellen på en TOEFL-test eller English language ability form/English proficiency report?  
De fleste universiteter kræver et engelsk sprog-bevis. Nogle af vores partneruniversiteter har krav om en officiel sprogtest (typisk en TOEFL-test) samt en bestemt minimumsscore. TOELF-testen koster 285 $ – du kan læse mere her: https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/take/ 

Med langt de fleste partnere, har vi dog en aftale om at sende en English language ability form også kaldet English proficiency report – det fremgår af partneroversigten hvorvidt der foreligger en aftale. Det er en intern test vi foretager på DMJX, og du skal blot udfylde dette skema og sende til dmjx@dmjx.dk, så sender vi din English language ability form underskrevet.  

Hvornår skal jeg tage TOEFL-test? 
Du skal booke en test i rigtig god tid! Det kan være svært at finde en ledig test, så undersøg det så snart vi har indstillet dig til en plads der kræver TOEFL-test. Du kan læse lidt mere om hvad du skal være forberedt på, når du tager en TOEFL-test, her.

Hvornår skal jeg tage en OLS sprogtest? 
Du skal tagge OLS hvis du fået et Erasmusstipendie. Læs mere her.

Hvad er en “academic reference”?  
Det er et dokument nogle udvekslingspartneren beder om at få tilsendt og den kan enten skrives af en underviser (i de fleste tilfælde) eller af det internationale kontor.

Hvad menes der med økonomisk dokumentation/Bankbrev/Proof of finance? 
Mange universiteter, særligt de amerikanske, beder om dokumentation for at man har råd til et ophold hos dem. Det kan dokumenteres på forskellig vis, bl.a. ved at bede banken lave et dokument der tilkendegiver hvad der er på kontoen. Ofte er det muligt at vedlægge forældres bankbrev. De skal skrive under på at kunne støtte dig økonomisk.
Du kan også få udleveret dokumentation for at du får SU i den tid du er på udveksling. For at få det, skal du kontakte SU-kontoret.

Jeg har brug for dokumentation til legatansøgning – hvad gør jeg?
Når du søger legater til udvekslingsopholdet, vil du oftest blive bedt om at vedlægge dokumentation for merit, optagelse samt betalt optagelsesgebyr. Disse dokumenter har du for det meste først efter ansøgningsdeadline – derfor kan det internationale kontor lave et midlertidigt dokument der bekræfter at du er blevet indstillet og nomineret til en plads hos den pågældende partner. Dette vil som regel blive godkendt. Når du har de andre dokumenter, eftersender du dem. Kontakt det internationale kontor for at få dette ”nomineringsbrev”. 

Hvad er certificate of enrollment?
Hvis partneren beder om at du sender et certificate of enrollment, kan du skaffe det ved at logge ind hér og skifte sprog til engelsk: https://mit.dmjx.dk/Login.

Hvad er en forhåndsgodkendelse? 
En forhåndsgodkendelse er en bekræftelse på at DMJX godkender de fag du har valgt på dit udvekslingsophold. DMJX skal godkende dette for at du kan få merit for dit ophold. Du skal sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse til Studieadministrationen – se her hvordan.

Hvordan får jeg merit for mit udvekslingsophold? 
Før du tager på udveksling, skal Studieadministrationen på DMJX bekræfte, at du kan få merit for dit ophold. Med merit menes det her, at du kan erstatte et semester på DMJX med et semester hos et partneruniversitet. Du får merit ved at sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af de fag du vælger på din udveksling. Du skal bestå alle fag på din udveksling, som vil svare til 30 ECTS point, hvilket er hvad et semester på DMJX udgør, for at få merit for dit ophold. Du kommer sikkert til at ændre nogle af de fag, du har søgt i første omgang.

Jeg har dumpet et fag på udveksling – hvad gør jeg? 
Kontakt Studieadministrationen for at høre hvad du kan gøre for at erstatte de ECTS-point du har dumpet. Du kan evt. vælge at tage sommerskole. Det er sjældent, at studerende dumper fag på udveksling.

Erasmus forms/learning agreement? 
Nogle partnere beder den studerende sende Erasmus-papirer. Partnerne kalder det noget forskelligt – enten learning agreement eller Erasmus forms eller noget helt tredje. Det er et dokument hvor dine valg af fag vil fremgå, som skal underskrives af DMJX og partneren. Dette dokument får du tilsendt hvis du er blevet tildelt et Erasmusstipendie. Ofte vil du blive bedt om at sende det, før DMJX har sendt det til dig, og du skal derfor bede partneren om lov til at eftersende det, men note om, at DMJX først uddeler stipendierne senere. Læs mere om Erasmusstipendier her. Du vil ikke blive bedt om Erasmus dokumenter hvis du ikke er blevet tildelt et stipendie.

Hvad er forskellen på learning agreement og forhåndsgodkendelse?
En learning agreement er et dokument der bekræfter at de to institutioner – DMJX og din værtinstitution – er enige om de fag du skal læse dér. Forhåndsgodkendelse af fag er dokumentation for at du kan få merit for dit ophold. 

Skal jeg selv skaffe en sygeforsikring? 
Du er ikke forsikret fra DMJX’s side, så du skal selv sørger for at din sundhedsforsikring dækker, eller tilkøbe en forsikring. Nogle partnere kræver at man køber deres for at komme på udveksling hos dem

Hvordan skaffer jeg karakterbevis/academic transcript? 
Hvis du skal udregne dit gennemsnit:

Når du skal sende det til partneruniversitetet:

  • Det internationale kontor har en kopi af dit transcript som er hentet i starten af semesteret når vi indstiller til pladserne. Derfor kan du også bede det internationale kontor om at få det tilsendt når du skal sende det til værtsuniversitetet. Hvis der mangler fag på det transcript vi sender dig, skal du kontakte karakterudskrift@dmjx.dk for at få tilsendt en opdateret version.  

Stipendier/Legater/fonde/SU 

Jeg vil gerne have et Erasmusstipendie – hvordan gør jeg det?  
Du kan ikke selv søge om at få et Erasmusstipendie. Hvis du er blevet nomineret til en udveksling i Europa vil du automatisk komme i betragtning for at modtage et Erasmus stipendium. Du vil blive kontaktet af Erasmuskoordinatoren nogle uger inden dit semesterstart vedr. ansøgningsproceduren. Stipendierne er skattefri. Beløbet varierer afhængig af destinationsland.

Min udvekslingsplads ligger udenfor Europa – får jeg så ikke Erasmusstipendium? 
Vi har stipendier til Norden og Europa (via Nordplus og Erasmusprogrammet). Der er desuden et begrænset antal stipendier til visse lande udenfor Europa fra Erasmus+ International. Hvilke stipendier der er, veksler fra år til år, afhængig af hvilke lande vi har søgt til, og som vi har fået tildelt. Du vil blive orienteret om der er stipendier til det land du søger til.

I 2021 har vi stipendier til Egypten, Chile, Israel, Vietnam, Sydafrika, Rusland, Libanon og Bangladesh. Bemærk, der er begrænset antal stipendier, så selvom du bliver tildelt en plads hos en partner i et af disse lande, er det ikke sikkert du får et stipendie. 

Hvilke legater og fonde kan jeg søge? 
Søgning af legater og fonde er din egen opgave – vi har ingen særlig ekspertise på det område. Men vi kan dog hjælpe dig lidt på vej. Læs mere om legater og fonde her.

Kan jeg få min SU med i udlandet? 
Hvis du i øvrigt har ret til SU og har SU-klip tilbage, kan du uden problemer tage din SU med til udlandet. Læs om SU i udlandet her.
 
Vær særligt opmærksom, hvis du flytter din folkeregisteradresse hjem til din/e forældre mens du er i udlandet.  
Læs om SU og bopæl her.

Efter opholdet 

Hvad skal jeg gøre når jeg kommer hjem fra udveksling?
Evaluering: Alle udvekslingsstuderende skal evaluere deres ophold efter endt udveksling. Du vil få tilsendt et link til evalueringen (som foregår online), når du nærmer dig afslutningen af dit ophold. Bemærk, at evalueringen er obligatorisk.  

Klumme om ophold: Du vil blive bedt om at skrive en kort klumme om opholdet, som vi kan publicere online til glæde for kommende udvekslingsstuderende. På denne måde er du med til at sikre en løbende og opdateret erfaringsopsamling til gavn for kommende udvekslingsstuderende. 

http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk/

Karakterbevis for ophold: I sidste instans er det dit ansvar, at studieadministrationen modtager karakterudskriften (også kaldet transcript) fra udvekslingsopholdet i rette tid. Den fremsendes normalt automatisk uden din indblanding, men indimellem oplever vi, at et partneruniversitet ikke fremsender det som forventet. Tjek derfor gerne selv op på, om den er fremsendt efter afsluttet udvekslingsophold, og kontakt ellers dit udvekslingssted og bed dem tage hånd om problemet.  

Hvordan vil mine karakterer fra udvekslingen fremstå?
Karaktererne fra dit udvekslingsophold bliver overført til bestået / ikke bestået på dit eksamensbevis fra DMJX, men du vil modtage en kopi af dit transcript.

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.