Før, under og efter udvekslingsopholdet

Før opholdet

Bolig 
Det er dit eget ansvar at finde bolig. I de fleste tilfælde vil partneren dog hjælpe med at finde et sted at bo. Du kan evt. læse mere i partnerlisten eller i klummerne som du kan finde på udlandsredaktionen.dk

Forsikring 
Det er dit eget ansvar at tegne relevante forsikringer. Man er ikke forsikret gennem DMJX. Bemærk at nogle universiteter kræver at man tegner deres forsikring.  

Økonomi 
Et udvekslingsophold har visse udgifter. Det kan bl.a. være: 
Flybilletter, bolig, leveomkostninger, forsikring, bøger/materialer, lokaltransport, visum ect. Dem kan du få helt eller delvist dækket af SU, evt. et Erasmusstipendie eller legater.
Du kan benytte vores budgetskema til at lægge dit eget budget for din udveksling.

Stipendier  
Vi har stipendier til Norden og Europa (via Nordplus og Erasmusprogrammet). Der er desuden stipendier til visse lande udenfor Europa fra Erasmus+ International.

Derudover vil vi opfordre dig til selv at søge fonde og legater. Nordeafonden skal fremhæves, da den har en millionpulje, som er målrettet professionsbachelorstuderende, der skal i udlandspraktik eller på udveksling. Tjek selv vilkår og deadlines for ansøgning her: www.nordeafonden.dk. Du kan læse i de tidligere udvekslingsstuderendes evalueringer, hvilke fonde de hver især har søgt og fået penge fra. 

Visum 
Det er dit eget ansvar at søge visum. Kræver dit ophold i udlandet et visum, anbefaler vi, at du ikke køber flybilletter før du har fået dit visum. Vi anbefaler desuden, at du installerer ministeriets app “Rejseklar” på din smartphone, du kan læse mere om det her

SU 
Hvis du i øvrigt har ret til SU og har SU-klip tilbage, kan du uden problemer tage din SU med til udlandet. Læs om SU i udlandet her.
 
Vær særligt opmærksom, hvis du flytter din folkeregisteradresse hjem til din/e forældre mens du er i udlandet.  
Læs om SU og bopæl her.

COVID19 
Hold øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Modtager det internationale kontor nogen oplysninger fra partnerne som vedrører din udveksling, orienterer vi dig.

Under dit ophold 

Nødsituationer 
Hvis du som dansker i udlandet kommer i en nødsituation, kan du få hjælp på den danske ambassade eller det danske konsulat i dit værtsland. Du kan også altid tage kontakt til en af de DMJX-medarbejdere, som har vejledt dig i forbindelse med dit udlandsophold. 

Dit værtsuniversitet kan også tilbyde forskellige former for ressourcer, som du kan benytte dig af, hvis du havner i en svær situation. Det er typisk i introduktionsforløbet omkring semesterstart, at du vil få informationer om værtsuniversitetets tilbud om hjælp og vejledning. 

Ambassadør 
Husk, at du er ambassadør for DMJX, og at udveksling er gensidig. Hjælp med at rekruttere studerende til vores internationale forløb og hjælp studerende, som er interesseret i udveksling hos os. Du har netop fået en plads fordi der har været en studerende den anden vej til DMJX. Så deltag i fairs arrangeret af det internationale kontor på dit studiested og fortæl godt om DMJX til fagfæller. 

Efter du er vendt hjem fra dit ophold 

Evaluering 
Studieadministrationen vil bede dig evaluere dit ophold.

Erasmus 
For at få de sidste 20 % af dit stipendie udbetalt, skal du udfylde en participant report, som du får tilsendt.

Meritoverførsel – transcript 
Studieadministrationen skal bruge dit transcript, så de kan se, hvilke fag, du har bestået i udlandet. Det er et krav for at opnå merit og for at kunne afslutte din uddannelse her på stedet. DMJX får normalt tilsendt dette transcript automatisk. Men indimellem kikser det af forskellige årsager for partneruniversitetet. Hold derfor selv øje med, om studieadministrationen modtager det, og kontakt ellers dit udvekslingssted i god tid. Bemærk, at det er dit eget ansvar, at Studieadministrationen modtager transcriptet. Det er IKKE medarbejdere i det internationale kontor som skal have transcriptet. Du kan kontakte Studieadministrationen på dmjx@dmjx.dk.

Klumme 
Du skal skrive en kort klumme (formatet er frit, sproget er dansk, omfang ca. 2000-4000 anslag) om dit ophold, som vi kan publicere online til vores kommende udvekslingsstuderende. 

Klummen kan fokusere på det faglige indhold, det sociale udbytte, praktiske tips etc. Du kan bedst selv vurdere, hvad du vil formidle videre til kommende udvekslingsstuderende. Du må selvfølgelig meget gerne illustrere med billeder. Du er velkommen til at copy-paste fra din evaluering af opholdet, som du jo alligevel skal lave til studieadministrationen. Du vil blive kontaktet af det internationale kontor ang. denne. Klummerne vil vi publicere her: http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk/ .  

Du skal sende artiklen til international@dmjx.dk i et format, som vi let kan publicere online (fx Word). Hvis du ønsker, der skal fotos med, skal disse vedhæftes i et billede-format og ikke sættes ind i word-filen. 

Et lille PS: Husk lige, at klummerne skal publiceres. Du må (selvfølgelig) gerne skrive kritisk om forløb og dermed fx også om konkrete undervisere, men hold en professionel tone, som du ellers ville gøre – så vi kan lægge navn til at offentliggøre det. 

Rettelser til partnerlisten 
Vi beder løbende vores udvekslingsstuderende om at komme med tilbagemeldinger – til glæde for kommende udvekslingsstuderende. Erfaringerne har vi samlet i listen “Partneruniversiteter“, hvor du kan læse mere om visum, forsikring og bolig og meget andet, som måtte være specifikt for det enkelte universitet. Hvis du oplever, at introduktionen til dit partneruniversitet er forkert eller bør suppleres, så send dine kommentarer og forslag til Inger Munk. Det er en meget stor hjælp, at vi løbende kan opdatere denne oversigt, så de næste studerende får relevant og nyttig information 

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.