Hvad kan du søge dispensation til?

Hvis du oplever, at du ikke kan leve op til de regler, der er fastsat for din uddannelse, kan du søge om dispensation på baggrund af såkaldt usædvanlige forhold.

Reglerne er fastsat i en række bekendtgørelser: Adgangsbekendtgørelserne, Uddannelsesbekendtgørelsen, Eksamensbekendtgørelsen m.fl.
Disse bekendtgørelser kan du finde her.

Derudover kan der være fastsat regler i studieordningen for din uddannelse – og dem kan du i visse tilfælde også søge om dispensation fra.
Studieordningerne finder du her.

Når vi modtager en ansøgning om dispensation, vil vi altid foretage en konkret individuel vurdering af, om der er usædvanlige forhold, der kan danne grundlag for at give dispensation.

Nedenfor ser du eksempler på situationer, hvor du kan søge dispensation:

  • Ekstra tid til eksamen på grund af usædvanlige forhold 
  • Udsættelse af fristen for beståelse af førsteårsprøven
  • Brug af hovedtelefoner ved anvendelse af oplæsningsværktøjer (SPS-støttet)
  • Framelding af en eksamen på grund af usædvanlige forhold
  • Ekstra eksamensforsøg i et fag
  • Udsættelse af maksimal studietid
  • Udsættelse af afleveringsfrist for en eksamensopgave

Ovenstående forhold skal altid være begrundet i dokumenterede usædvanlige forhold.

Spørgsmål? Kontakt studieadministrationen på jura@dmjx.dk.