Kontaktoplysninger for Aarhus og København

Ved henvendelse, oplys altid om studieretning og studienummer.

Spørgsmål om udveksling fra VEST, partneruniversiteter, ansøgningsprocedure:
Elisabeth Bjarløv – Campus vest
Koordinator for udrejsende studerende
Email: eb@dmjx.dk
Telefon: +45 23 99 67 55

Spørgsmål om udveksling fra ØST, partneruniversiteter, ansøgningsprocedure, Erasmusstipendier indenfor EU samt til praktik:
Xavier Lepetit – Campus øst
Koordinator for ud- og indrejsende studerende
Email: xal@dmjx.dk
Telefon: +45 30 36 48 37

Spørgsmål om Erasmusstipendier udenfor EU:
Elisabeth Bjarløv
Email: Erasmus@dmjx.dk

Spørgsmål om forhåndsgodkendelse af fag, merit og transcript:
TVM, MPL, og VK: Kontakt jeres studiekoordinator.
Journalist, Fotojournalist og Kommunikation: Kontakt studieadministrationen på dmjx@dmjx.dk

Spørgsmål om karakterudskrift fra DMJX:
Studieadministrationen
Email: karakterudskrift@dmjx.dk

Spørgsmål om Udlandsstipendieordningen og SU i udlandet

Spørgsmål ang. udveksling på 4. semester og praktikforberedelse (kun relevant for JOUR):
Martin Vestergaard
Praktikkoordinator
Email: mv@dmjx.dk
Telefon: 89 440 253

DMJX Internationale partnerskaber
Xavier Lepetit
International Coordinator
Email: xal@dmjx.dk