Legater og fonde

Søgning af legater og fonde er din egen opgave – vi har ingen særlig ekspertise på det område. Men vi kan dog hjælpe dig lidt på vej. Du kan også læse i de tidligere udvekslingsstuderendes evalueringer, hvilke fonde de hver især har søgt og fået penge fra under udveksling.

Nordeafonden skal fremhæves, da den har en millionpulje, som er målrettet professionsbachelorstuderende, der skal i udlandspraktik eller på udveksling.

Nordea-fonden har genåbnet for modtagelsen af legatansøgninger til studieophold i udlandet. 

De uddeler i 2021 op til 10 mio. kr. til kandidat- og professionsbachelorstuderende, der vil på studie- eller praktikophold i udlandet. Der er løbende ansøgning, og der gives svar fire gange årligt. Ansøges der senest d. 30. juni i år, gives der svar i midten af juli. Herefter er ansøgningsfristerne 1. september og 1. november 2021.

På baggrund af en samlet vurdering af Covid-19 vil et eventuelt legat være betinget af, at opholdslandet ved udrejse er grønt eller gult på udenrigsministeriets rejsevejledninger, og at der indsendes dokumentation på dette. Læs mere om dette samt justerede krav og betingelser på vores hjemmeside og i vedhæftede dokument.

Nordea-fondens legat til studieophold i udlandet har stor relevans for studerende, der skal på udlandsophold. 

Læs mere på http://nordeafonden.dk/legater
Se også www.facebook.com/nordeafonden.legat

Information om legatsøgning

Her er en oversigt over fonde og legater, som de seneste år faktisk har givet penge til studerende her fra stedet. Listen er baseret på tilbagemeldinger fra jer studerende og helt sikkert ikke udtømmende – men et godt sted at starte: 

Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond  
Carl Johan Severins mindelegat 
Den Fynske Bladfond 
Dansk-Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn (kun Israel)
Roblon-fonden 
Nordea-fonden 
Knud Højgaards Fond (er under omstrukturering med stipendier) 
Dansk Tennis Fond 
Børge Schmidts Rejselegat 
Den Ingwersenske Fond  
Politikens fond 
Journalistforbundet 
Ophavsretsfonden 

Du kan eventuelt også tjekke denne hjemmeside: http://www.european-funding-guide.eu/  

Uddannelsesspecifikke støttemuligheder: 

Journalist-/fotojournaliststuderende 

Støttemuligheder, som oplyses på Journalistforbundets hjemmeside: https://journalistforbundet.dk/legater

Søg støtte via KAJ, hvis du laver hovedopgave i udlandet: https://journalistforbundet.dk/stoette-fra-kaj

Søg støtte gennem Nordplus ekspresmobilitet, hvis du laver projekt i et andet nordisk land. Se https://nordiskjournalistutbildning.org/for-studenter/expressmobilitet-5-30-dagar/  

Nyttige hjemmesider: 

Studerende online: http://www.so.dk/studie/legater 

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering: Ud i verden: https://udiverden.dk/

Legatmidler.dk: http://www.legatmidler.dk/ 

LegatNet.dk: http://legatnet.dk/ 

Studenterguiden.dk: http://studenterguiden.dk/legater 

Legatbogen: https://www.legatbogen.dk/ 

Nyttige opslagsværker:

Legathåndbogen: uddannelse 2013 med kollegier af Per Billesø og Berit Jylling 

Vejviser til fonde og legater 2012 af Per Billesø og Berit Jylling 

Legatbogen.dk: En vejviser i legatjunglen til dig der skal studere i udlandet af David Dencker og Christina Hilstrøm 

Du kan læse i de tidligere udvekslingsstuderendes evalueringer, hvilke fonde de hver især har søgt og fået penge fra. 

Tip til legatansøgning:

Målret. Inden du går i gang med ansøgning så overvej, hvilken fond du skriver til, og hvad de står for. Læs deres fundats. Undersøg hvad og hvem, de tidligere har givet penge til. Målret din ansøgning efter det.  

Motiver og personliggør. Hvorfor er det vigtigt for dig at rejse ud? Er det på grund af nogle fag, du kan få i udlandet, som ikke kan fås herhjemme? Særlige teknologiske muligheder? Undervisere? Hvad ønsker du at få ud af opholdet?  Fortæl, hvad der motiverer dig, og hvorfor det netop er dig, der skal tildeles et legat.  

Reflekter. Hvem kan det gavne, at du tager på udlandsophold? Får du ny viden med hjem til det danske arbejdsmarked? Eller vil du opnå kompetencer, der gør, at du bedre kan begå dig på en arbejdsplads, hvor man møder forskellige kulturer? 

Anbefalinger. Har du været frivillig/tutor/mentor, og har du anbefalinger fra undervisere, praktikværter eller arbejdsgivere? Så inkluder det i din ansøgning. Dette giver udvælgelseskomitéen et indtryk af dig som person. 

Budget. Vær realistisk, når du laver dit budget. Lav kun et budget med relevante poster. Det gør heller ikke noget, at budgettet ser lidt prof ud.

Her finder du tips til legatansøgninger samt skabelon til budget

Spørgsmål? Kontakt International afdeling.