Merit – fagjournalist

Sådan søger du om merit 
Du skal skrive en ansøgning på mail til jura@dmjx.dk med følgende oplysninger 

  • navn og studienummer 
  • uddannelse og semester 
  • navnet på det fag, du ønsker merit for 

og du skal vedhæfte den nødvendige dokumentation for det fag/forløb, du mener, der kan give merit: 

  • eksamensbeviser/karakterudskrifter 
  • pensumlister/litteraturlister for de beståede fag 
  • fagbeskrivelser for de beståede fag 
  • evt. andre relevante dokumenter 

Din ansøgning bliver først behandlet, når du har sendt al nødvendig dokumentation. 

Frist
Ansøgningen skal være os i hænde senest en måned, før det pågældende fag/forløb begynder.  
Modtager vi den senere, kan vi ikke garantere at ansøgningen er færdigbehandlet inden forløbet starter. 

Behandling af ansøgninger 
Administrationen behandler ansøgninger om merit i samarbejde med de relevante faglige undervisere. 

Generelt om merit 
Merit betyder “godkendelse af kvalifikationer”. Når du får merit for et eller flere fag betyder det, at din nuværende uddannelse godskriver et eller flere fag på uddannelsen, fordi du kan dokumentere, at du på en anden uddannelse har læst fag, som kan sidestilles med fag på din nuværende uddannelse. Merit betyder med andre ord, at du slipper for at læse samme fag flere gange. 

Spørgsmål? Kontakt Kursusadministrationen.