Meritophold

Vil du på studieophold i udlandet anbefaler vi, at du benytter dig af muligheden for at komme på udveksling hos en af DMJX’ partnere. 
Det kan du læse alt om under Udveksling

Du kan dog også tage på meritophold, som dækker følgende: 

  • Studieophold hos en ikke-partner i Danmark eller i udlandet
  • Studieophold på anden uddannelse på DMJX

Du tager selv kontakt til det pågældende uddannelsessted eller afdeling på DMJX.

Meritophold i udlandet (freemover/selvbetaler)

Vælger du at tage på meritophold uden om DMJX’ udvekslingsaftaler, tager du afsted som freemover (også kaldet selvbetaler). Hvis du tager afsted som freemover, får du IKKE vejledning af International Afdeling.  

Hvis du tager afsted som freemover skal du selv kontakte det pågældende uddannelsessted hvad angår optagelse og fagvalg. Du skal også selv være opmærksom på uddannelsesstedets deadlines og optagelseskrav. 

Husk at søge om forhåndsgodkendelse
DMJX skal godkende dit valg af fag og partner, og det gør de ved at du sender en ansøgning om forhåndsgodkendelse til Studieadministrationen.
Ansøgningen skal sendes til dmjx@dmjx.dk

Udlandsstipendie for freemovere/selvbetalere
Du kan søge om et udlandsstipendie hvis du skal på meritophold i udlandet uden om DMJX’ aftaler. Læs mere her.

Meritophold i Danmark

Hvis du vælger meritophold i Danmark, kan du studere ved alle videregående uddannelser, herunder andre uddannelser på DMJX. Hvis du ønsker at følge fag på en videregående uddannelse i Danmark, skal du selv tage kontakt til det pågældende institut og søge om optagelse. Til det skal du bruge en forhåndsgodkendelse.
Der kan i din egen studieordning være krav om, at forløbet fx skal være på engelsk eller et andet fremmedsprog.

Ønsker du at komme på meritophold på en anden uddannelse på DMJX, skal du ansøge ved at følge vejledningen her.

Søg altid om forhåndsgodkendelse

Uanset hvilken type meritophold du vil på skal du huske at søge om forhåndsgodkendelse hos studieadministationen.

Deadlines for at søge om forhåndsgodkendelse

  • 1. maj (for meritophold om efteråret)
  • 1. november (for meritophold om foråret)

Du kan læse meget mere om, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse her.
Se også en liste over tidligere godkendte fag her.


Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator