Nyt udvekslingssted

Står dit udvekslingssted ikke i oversigten over tidligere godkendte fag, er der tale om et nyt udvekslingssted, dvs. det er ikke tidligere benyttet af studerende fra DMJX og er derfor endnu ikke godkendt af DMJX.

Når du ansøger om forhåndsgodkendelse af fag til studieadministration, skal du oplyse, at du ansøger til et nyt udvekslingssted (og dermed om godkendelse af udvekslingsstedet).
Er der tale om et uddannelsessted, der regner i credits, points eller units, skal du også vedlægge din beregning af omregningsfaktoren og dokumentation herfor:

Omregningsfaktoren er den faktor, der skal bruges til at omregne fra credits, points eller units til ECTS.

Du beregner omregningsfaktoren vha. nedenstående metode og skal se bort fra en eventuel anden omregningsfaktor, som dit udvekslingssted måtte oplyse:

  • En fuld bacheloruddannelse på et udvekslingssted = fx 120 units.
  • Normering for fuld bacheloruddannelse på dit udvekslingssted = fx 4 år.
  • Et årsværk på udvekslingsstedet er altså: 120 units divideret med 4 år = 30 units.
  • Når et årsværk er 60 ECTS på DMJX og 30 units på dit udvekslingssted, er omregningsfaktoren altså: 60 ECTS divideret med 30 = 2.

Du dokumenterer din beregning med links til udvekslingsstedets hjemmeside, hvor du har fundet oplysningerne til din beregning.

Studieadministrationen sørger for, at udvekslingsstedet sendes til godkendelse, og din beregning og dokumentation sendes til afprøvning hos de rette instanser. Behandlingstiden er typisk 4 uger, inkl. forhåndsgodkendelse af fag (hvis udvekslingsstedet godkendes til udveksling).


Spørgsmål? Kontakt International afdeling.