Orlov – fagjournalist

Sådan søger du om orlov 
Du skal skrive en ansøgning på mail til din studiekoordinator med følgende oplysninger: 

  • dato for orlov – fra og til 
  • om du søger orlov, barselsfri eller sygeorlov 
  • begrundelse for orlov / dokumentation (se nedenfor) 

Dokumentation 

  • Orlov: Du skal begrunde din ansøgning.
  • Barselsfri: Du skal vedhæfte kopi af første side i vandrejournalen eller fødselsattest, omsorgs- og ansvarserklæring eller lignende. 
  • Sygeorlov: Du skal vedhæfte lægeerklæring, der gælder for hele den ønskede orlovsperiode. 

Tilbage på studiet efter orlov
Hvis du får bevilget orlov, har du krav på en studieplads efter endt orlov, men det kan ikke sikres, at du kan gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du begyndte på uddannelsen.  
Studieordningen kan være ændret i orlovsperioden, og selv om der i videst muligt omfang vil være overgangsordninger, kan det ikke sikres for alle forløb i alle perioder. 

Spørgsmål? Kontakt Merete Ladefoged Breilev mlb@dmjx.dk