Orlov

Sådan søger du om orlov 
Du skal skrive en ansøgning på mail til din studiekoordinator med følgende oplysninger: 

  1. navn og fødselsdato 
  2. dato for orlov – fra og til 
  3. om du søger orlov, barselsfri eller sygeorlov 
  4. begrundelse for orlov / dokumentation (se nedenfor) 

Vær opmærksom på, at der er en grænse for tilladt varighed af orlov samt orlov før bestået 1. årsprøve. Så orienter dig om orlovsreglerne i studieordningen for din uddannelse, inden du søger. 

Dokumentation 

  • Orlov: Du skal begrunde din ansøgning. 
  • Barselsfri: Du skal vedhæfte kopi af første side i vandrejournalen eller fødselsattest, omsorgs- og ansvarserklæring eller lignende.
  • Sygeorlov: Du skal vedhæfte lægeerklæring, der gælder for hele den ønskede orlovsperiode.

Tilbage på studiet efter orlov
Hvis du får bevilget orlov, har du krav på en studieplads efter endt orlov, men det kan ikke sikres, at du kan gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du begyndte på uddannelsen.  
Studieordningen kan være ændret i orlovsperioden, og selv om der i videst muligt omfang vil være overgangsordninger, kan det ikke sikres for alle forløb i alle perioder. 

Hvad sker der med min SU?
Holder du almindelig orlov har du ikke ret til SU. Oplysninger om orlov bliver automatisk sendt videre til SU-systemet, så din SU bliver stoppet. Vær opmærksom på reglerne om fribeløb! Du har stadig begrænset fribeløb, selvom du er på orlov.

Holder du barselsfri fortsætter din SU uændret hvis du ikke selv fravælger den. Når du modtager almindelig SU, er du forpligtet til at være studieaktiv.
Du kan i stedet søge om fødselsstøtte, hvor du ikke er forpligtet til at være studieaktiv.

Holder du sygeorlov fortsætter din SU uændret hvis du ikke selv fravælger den – forudsat, du har klip på dit klippekort.
Der er ikke noget, der hedder “syge-SU”.
Når du modtager SU, er du forpligtet til at være studieaktiv. Derfor er det meget vigtigt, at du orienterer dig i reglerne om SU og studieaktivitet.

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.
Spørgsmål om SU? Kontakt SU-kontoret.