Orlov

Sådan søger du om orlov 
Du skal skrive en ansøgning på mail til din studiekoordinator med følgende oplysninger: 

  • navn og studienummer 
  • dato for orlov – fra og til 
  • om du søger orlov, barselsfri eller sygeorlov 
  • begrundelse for orlov / dokumentation (se nedenfor) 

Vær opmærksom på, at der er en grænse for tilladt varighed af orlov samt orlov før bestået 1. årsprøve. Så orienter dig om orlovsreglerne i studieordningen for din uddannelse, inden du søger. 

Bemærk, at du kan forvente at blive kontaktet af studievejledningen, når du søger orlov. 

Dokumentation 

  • Orlov: Du skal begrunde din ansøgning. Bemærk, at du kan forvente at blive kontaktet af studievejledningen, når du søger orlov. 
  • Barselsfri: Du skal vedhæfte kopi af første side i vandrejournalen eller fødselsattest, omsorgs- og ansvarserklæring eller lignende.
  • Sygeorlov: Du skal vedhæfte lægeerklæring, der gælder for hele den ønskede orlovsperiode.

Tilbage på studiet efter orlov
Hvis du får bevilget orlov, har du krav på en studieplads efter endt orlov, men det kan ikke sikres, at du kan gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du begyndte på uddannelsen.  
Studieordningen kan være ændret i orlovsperioden, og selv om der i videst muligt omfang vil være overgangsordninger, kan det ikke sikres for alle forløb i alle perioder. 

Du kan forvente at blive kontaktet af en studievejleder inden du vender tilbage på studiet efter orlov. 

Hvad sker der med min SU?
Under almindelig orlov har du ikke ret til SU. Oplysninger om orlov bliver automatisk sendt videre til SU-systemet, så din SU bliver stoppet.
Holder du barselsfri eller sygeorlov fortsætter din SU uændret hvis du ikke selv fravælger den – her er det meget vigtigt, at du orienterer dig i reglerne om SU og studieaktivitet.

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.
Spørgsmål om SU? Kontakt SU-kontoret.