Særlige vilkår til eksamen pga. funktionsnedsættelse

Eksamensbekendtgørelsen giver DMJX mulighed for at tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, når vi vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille studerende med øvrige studerende.
Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af det faglige niveau.

Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse
Vi er forpligtede til at opsøge studerende med varige funktionsnedsættelser/handicap. Derfor sætter vi automatisk gang i følgende proces hvert semester:

  1. Studiekoordinatoren skriver en mail til studerende, som modtager SPS-støtte eller tidligere har fået dispensation til særlige prøvevilkår på baggrund af en funktionsnedsættelse. Her vil du blive spurgt, om du ønsker at gøre brug af muligheden for dispensation ved de kommende eksamener i det indeværende semester.
  2. Du skal besvare mailen og evt. skrive, hvad du ønsker dispensation til (f.eks. ekstra tid eller hjælpemidler).
  3. Herefter undersøger studiekoordinatoren mulighederne for dispensation til de pågældende eksamener. Hvis vi mangler en lægefaglig udtalelse eller lignende, vil studiekoordinatoren kontakte dig.
  4. Du modtager herefter en afgørelse på, om dispensationen kan bevilges.

OBS: Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse, men ikke modtager SPS-støtte, eller ikke tidligere har fået dispensation på grund af en kronisk funktionsnedsættelse – skal du selv tage initiativ til at søge om dispensation til særlige vilkår til eksamen, da vi så ikke har kendskab til din funktionsnedsættelse.

Hvis du har en tidsbegrænset eller akut opstået funktionsnedsættelse
Som studerende kan du søge om særlige vilkår til eksamen, hvis du har en tidsbegrænset eller akut opstået funktionsnedsættelse. Eksempler herpå kunne være:

  • En brækket arm
  • Øjenskade
  • Hjernerystelse (når det ikke er konstateret som værende kronisk)

Du søger ved at sende en begrundet dispensationsansøgning til studieadministrationens sagsbehandlingsteam på jura@dmjx.dk vedlagt dokumentation for funktionsnedsættelsen.
Se også Sådan søger du om dispensation

Spørgsmål? Kontakt studieadministrationen på jura@dmjx.dk