Studievejledning – diplom

  • Inspiration til valg af fag
  • Drøfte dine karrieremuligheder ifm. valg af eftervidereuddannelse

Studievejledningen er fortrolig og anonym. Studievejlederen har tavshedspligt, og vil derfor ikke involvere andre parter, med mindre I aftaler det.

Hanne Bjerg Andersen – studievejleder Diplom
Tlf: 21 70 98 39
Mail: ha@dmjx.dk