SU og bopæl

Din SU-bopælsstatus – hjemmeboende / udeboende – afgøres automatisk på baggrund af oplysningerne i CPR.
Det er din bopæl den 1. i måneden, der afgør hele månedens bopælsstatus.
Læs alle reglerne her.

Når du flytter hjemmefra:

Eksempel #1:
Du bor hjemme hos en eller begge af dine forældre i august, og har meldt flytning pr. 25. august, hvor du flytter til din egen lejlighed.
Du er derfor udeboende i september.
SU’en beregnes og udbetales dog forud, så du vil i første omgang få udbetalt hjemmeboende SU. Efter 25. august reguleres din SU automatisk, og du får en efter-udbetaling i løbet af september.
Se også videoen her.

Eksempel #2:
Du bor hjemme hos en eller begge af dine forældre i august, og har meldt flytning pr. 3. september, hvor du flytter til din egen lejlighed.
Du er hjemmeboende i september.
Du bliver udeboende fra og med oktober.

Når du flytter midlertidigt til udlandet (fx når du tager på udveksling):

Du skal søge vejledning hos Borgerservice i forhold til, hvordan du skal stå registreret i CPR-systemet mens du er i udlandet.
Hvis du får din adresse rettet i CPR, anbefaler vi, at du registrerer dit udlandsophold på minSU.
Ellers risikerer du at få hjemmeboende-sats.

Du registrerer udlandsopholdet på
su.dk -> minSU -> Ret din SU -> Oplys særlige bopælsforhold

Her kan du udfylde en periode, hvor du er på midlertidigt studieophold i udlandet og ikke bor hos en forælder.

Læs alle reglerne her.

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret.