SU og praktik

Lønnet praktik og dobbeltklip

Lønnet praktik udelukker muligheden for SU.
Derfor kan du ikke få SU samtidig med løn under praktikken.

SU er forudbetalt. Hvis din praktikløn er bagudbetalt, og derfor har svært ved at klare dine udgifter i den første praktikmåned, kan du derfor søge om dobbeltklip før praktikken. Men vær opmærksom på, at dobbeltklippet er sidste måned før praktikken – ikke første måned i praktikken. Eftersom lønnet praktik jo udelukker SU.
Dobbeltklippet betyder ikke et ekstra SU-klip, men at det første klip efter praktikken udbetales på forskud. Så det betyder også, at du ikke kan få SU umiddelbart efter praktikken.
Læs reglerne og hvordan du søger (su.dk)

Lønnet praktik – uden løn?

På uddannelser med lønnet praktik (Journalist, Fotojournalist, TVM og Kommunikation) er det i nogle tilfælde muligt at modtage SU under praktikken i stedet for løn.
Det gælder, hvis du er i praktik i udlandet og det ikke er sædvane at udbetale løn under praktik i det pågældende land.
For TVM-uddannelsen er det desuden muligt at modtage SU under praktik i Danmark i op til 6 måneder, hvis der ikke kan findes en lønnet praktikplads.
Spørg SU-kontoret om, hvordan du ansøger.

Hvorfor er der forskel på reglerne uddannelserne imellem?
Reglerne for praktikken er bestemt i de pågældende uddannelsesbekendtgørelser. Find dem her.

Er der noget, jeg skal være opmærksom på, når jeg får SU i udlandet?
Ja, læs her.

Ulønnet praktik

Under ulønnet praktik er det ikke tilladt at modtage løn. For så er det lønnet praktik, hvilket udelukker SU-berettigelse.

Må jeg tjene penge under ulønnet praktik?
Ja, du må selvfølgelig have et studiejob som normalt. Reglerne for fribeløb gælder som vanligt.

Må jeg have et studiejob på mit praktiksted?
Ja… men der skal være tale om to særskilte ansættelser med væsentligt forskellige og særskilte arbejdsopgaver – ellers risikerer du, at det betragtes som lønnet praktik.

Må jeg modtage en erkendtlighed fra mit praktiksted under ulønnet praktik?
Ja, med visse begrænsninger. Læs reglerne her (i afsnittet “SU og erkendtlighed”).

Er det “løn” hvis mit praktiksted refunderer nogle af mine udgifter?
Nej, ikke hvis du følger reglerne her (i afsnittet “Dokumenterede udgifter”).

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret.