SU og studieaktivitet

Når du modtager SU er du forpligtet til at være studieaktiv

Er du begyndt på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen.
Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Reglerne tager højde for den ujævne fremdrift, du kan have på en professionsuddannelse.
Du kan følge din studiefremdrift på minSU -> Se din SU -> Studiefremdrift

Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne på su.dk.

Eneste undtagelse fra studieaktivitetskravet er, hvis du udelukkende modtager fødselsklip.

Vær særligt opmærksom på:

Selvom du har fået tilkendt sygeorlov fra dele af studiet, lovligt fravær fra én eller flere eksamener/forløb, dispensation til udskydelse af eksamener osv. osv. gælder ovenstående studieaktivitetsregler stadig.

Lovligt fravær er IKKE ensbetydende med, at du frit kan modtage SU.
Du er altid forpligtet til at være studieaktiv, hvis du modtager SU.

Hvis du er blevet forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip.

Vælger du at modtage SU under en længere sygemelding opfordrer vi til, at du sætter dig grundigt ind i reglerne om både studieaktivitet og mulighed for at søge tillæg af klip.
En sygeorlov fra studiet er ikke ensbetydende med, at man automatisk er berettiget til at få tillæg af SU-klip efterfølgende.
Ydermere er tillæg af SU-klip ikke beregnet til kompensation ved langvarig eller kronisk sygdom.

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret