SU og studieaktivitet

Når du modtager SU er du forpligtet til at være studieaktiv

Mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen.
Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet.
Du kan følge din studiefremdrift på minSU -> Se din SU -> Studiefremdrift

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne på su.dk.

Eneste undtagelse fra studieaktivitetskravet er, hvis du udelukkende modtager fødselsstøtte.

Vær særligt opmærksom på:

Selvom du har fået tilkendt sygeorlov fra dele af studiet, lovligt fravær fra én eller flere eksamener/forløb, dispensation til udskydelse af eksamener osv. osv. gælder ovenstående studieaktivitetsregler stadig.

Lovligt fravær er IKKE ensbetydende med, at du frit kan holde fri mens du modtager SU.
Du er altid forpligtet til at være studieaktiv, hvis du modtager SU.

Hvis du er blevet forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip.

Vælger du at modtage SU under en længere sygemelding opfordrer vi til, at du sætter dig grundigt ind i reglerne om både studieaktivitet og mulighed for at søge tillæg af klip.
En sygeorlov fra studiet er ikke ensbetydende med, at man automatisk er berettiget til at få tillæg af SU-klip efterfølgende.
Ydermere er tillæg af SU-klip ikke beregnet til kompensation ved langvarig eller kronisk sygdom.

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret