Tidsplan og deadlines

Her finder du et samlet overblik over tidsplan og deadlines for alle studieretninger 

På Campus Emdrup, bliver information om deadlines ect. meldt ud i forummet. 
På Campus Aarhus bliver information om deadlines ect. meldt ud via Itslearning.

Frister for ansøgning til DMJX om en udvekslingsplads hos en partner: 

Første runde  
Deadline for ansøgning om udveksling på et forårssemester:
omkring 1. juni. Specifik dato kan variere en smule fra semester til semester.  
Deadline for ansøgning om udveksling på et efterårssemester:
omkring 1. december. Specifik dato kan variere en smule fra semester til semester.

Anden runde
Der bliver en anden runde med ansøgning til pladser, der ikke er blevet fordelt i første runde. Fristen ligger i august og januar.

Udveksling i forårssemestret

Gælder for: 

  • Journaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 3. eller 4. semester 
  • Kommunikationsstuderende i København der skal på udveksling på 5. semester 
  • MPL og VK i København der skal på udveksling på 4. semester 
  • Fotojournaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 4. semester 

DatoStuderendes tidsplan
Start maj Annoncering om pladser og ansøgningsprocedure  
Start juniFrist for aflevering af ansøgninger til international afdeling.
Midt juniSvar på ansøgning – indstilling til udvekslingspladser  
Primo augustFrist for accept af tilbudt plads  
Midt augustRunde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang  
September-Oktober-novemberStuderende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail  
September-NovemberFrist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.  
1. novemberFrist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen  

Udveksling i efterårssemestret   

Gælder for: 

  • Kommunikationsstuderende i Aarhus der skal på udveksling på 5. semester
  • TVM i København der skal på udveksling på 3. semester 
  • Journaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 3. eller 4. semester
DatoStuderendes tidsplan
Start november dhgfshsfdhghsfgdfghfgshfgshghfghfgfhghffghfghgfhAnnoncering om pladser og ansøgningsprocedure  
Start decemberFrist for aflevering af ansøgninger til international afdeling.
Midt december Svar på ansøgning – indstilling til udvekslingspladser  
Primo januar Frist for accept af tilbudt plads  
Januar Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang  
Februar-marts-aprilStuderende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr. mail  
Marts-juniFrist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.  
1. maj Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos Studieadministrationen  

Spørgsmål? Kontakt International afdeling.