Tidsplan og deadlines

Her finder du et samlet overblik over tidsplan og deadlines for alle studieretninger 

På Campus Ørestad, bliver information om deadlines ect. meldt ud i forummet. 
På Campus Aarhus bliver information om deadlines ect. meldt ud via Itslearning.

Frister for ansøgning til DMJX om en udvekslingsplads hos en partner: 

Første runde  
Deadline for ansøgning om udveksling på et forårssemester:
omkring 1. juni. Specifik dato kan variere en smule fra semester til semester.  
Deadline for ansøgning om udveksling på et efterårssemester:
omkring 1. december. Specifik dato kan variere en smule fra semester til semester.

Anden runde
Der bliver en anden runde med ansøgning til pladser, der ikke er blevet fordelt i første runde. Fristen ligger i august og januar.

Udveksling i forårssemestret

Gælder for: 

  • Journaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 3. eller 4. semester 
  • Kommunikationsstuderende i København der skal på udveksling på 5. semester 
  • MPL og VK i København der skal på udveksling på 4. semester 
  • Fotojournaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 4. semester 

DatoStuderendes tidsplan
Start maj Annoncering om pladser og ansøgningsprocedure  
Start juniFrist for aflevering af ansøgninger til det internationale kontor.
Midt juniSvar på ansøgning – indstilling til udvekslingspladser  
Primo augustFrist for accept af tilbudt plads  
Midt augustRunde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang  
September-Oktober-novemberStuderende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail  
September-NovemberFrist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.  
1. novemberFrist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen  

Udveksling i efterårssemestret   

Gælder for: 

  • Kommunikationsstuderende i Aarhus der skal på udveksling på 5. semester
  • TVM i København der skal på udveksling på 3. semester 
  • Journaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 3. eller 4. semester
DatoStuderendes tidsplan
Start november dhgfshsfdhghsfgdfghfgshfgshghfghfgfhghffghfghgfhAnnoncering om pladser og ansøgningsprocedure  
Start decemberFrist for aflevering af ansøgninger til det internationale kontor.
Midt december Svar på ansøgning – indstilling til udvekslingspladser  
Primo januar Frist for accept af tilbudt plads  
Januar Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang  
Februar-marts-aprilStuderende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr. mail  
Marts-juniFrist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.  
1. maj Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos Studieadministrationen  

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.