Tidsplan og deadlines

Her finder du et samlet overblik over tidsplan og deadlines for alle studieretninger 

På Campus Emdrup, bliver information om deadlines ect. meldt ud i forummet. 
På Campus Aarhus bliver information om deadlines ect. meldt ud via mail.

Frister for ansøgning til DMJX om en udvekslingsplads hos en partner: 

Første runde  
Deadline for ansøgning om udveksling på et forårssemester: 01. juni  
Deadline for ansøgning om udveksling på et efterårssemester: 01. december  

Anden runde
Der bliver en anden runde med ansøgning til pladser, der ikke er blevet fordelt i første runde. Fristen ligger i juli og januar.

Udveksling i forårssemestret 2022

Gælder for: 

  • Journaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 3. eller 4. semester 
  • Kommunikationsstuderende i København der skal på udveksling på 5. semester 
  • MLP og VK i København der skal på udveksling på 4. semester 
  • Fotojournaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 4. semester 

DatoStuderendes tidsplan
ca. 12. maj 2021Annoncering om pladser og ansøgningsprocedure  
1. juni kl. 9Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til international@dmjx.dk både for Campus Emdrup og for Campus Aarhus  
15. juniSvar på ansøgning – indstilling til udvekslingspladser  
22. juniFrist for accept af tilbudt plads  
AugustRunde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang  
September-OktoberStuderende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail  
September-NovemberFrist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.  
1. novemberFrist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen  

Udveksling i efterårssemestret 2021  

Gælder for: 

  • Kommunikationsstuderende i Aarhus der skal på udveksling på 5. semester
  • TVM i København der skal på udveksling på 3. semester 
  • Journaliststuderende i Aarhus der skal på udveksling på 3. eller 4. semester
DatoStuderendes tidsplan
2. november 2020Annoncering om pladser og ansøgningsprocedure  
1. december kl. 9.00Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til study.cph@dmjx.dk for Campus Emdrup og study.aar@dmjx.dk for Campus Aarhus  
19. decemeber Svar på ansøgning – indstilling til udvekslingspladser  
primo januar 2021Frist for accept af tilbudt plads  
januar 2021Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang  
Februar-martsStuderende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail  
Marts-juniFrist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.  
1. maj 2021Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos Studieadministrationen  

Spørgsmål? Kontakt International afdeling.