Tillægsklip

Hvis man er forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, har man mulighed for at søge om tillæg af klip.
Læs reglerne her.

Vær særligt opmærksom på, at en sygeorlov fra studiet er ikke ensbetydende med, at man automatisk er berettiget til at få tillæg af SU-klip efterfølgende.
Ydermere er tillæg af SU-klip ikke beregnet til kompensation ved langvarig eller kronisk sygdom.

Hvornår kan jeg søge tillægsklip?
Klippene kan ikke søges på forhånd, men kun når forsinkelsen allerede er indtruffet.
Det vil sige, at du kan ikke søge tillægsklip for en forventet forsinkelse, men kun for en periode, du allerede er forsinket.
...jeg har lige fået tilkendt sygeorlov fra studiet – så er jeg vel forsinket?
Ikke nødvendigvis endnu. Tænk det således: Hvis du bliver 100% rask i morgen og studerer fuld tid fra i morgen, er du så forsinket?
Som hovedregel skal du have misset én eller flere undervisningsforløb eller eksamener før du faktisk er forsinket.
Men det kan jo sagtens være, du allerede er forsinket uden at have fået sygeorlov først.

Du kan godt søge tillægsklip for en forsinkelse, selvom du forventer at blive yderligere forsinket på grund af samme sygdom.

Hvordan søger jeg tillægsklip?
Ansøgningsprocessen består af tre trin:

 1. Udfyld et ansøgningsskema på minSU > Søg SU > Tillæg af klip
 2. Gem kvitteringssiden fra ansøgningen på minSU
 3. Send ansøgningen til SU-kontoret (husk at sende fra din dmjx-mail, så dine personfølsomme oplysninger er sikrede).
  Ansøgningen skal indeholde:
  1. kvitteringsside fra minSU
  2. dokumentation
  3. personlig redegørelse

Hvor mange klip kan jeg søge om?
Du kan søge om det antal klip, du pt. er forsinket i din uddannelse. Du kan ikke søge om et antal klip, du forventer at blive forsinket fra dags dato.
Bemærk, at du ikke nødvendigvis er forsinket samme antal måneder/klip, som du har været syg.
…men jeg er sygemeldt næste semester også…?
Du kan kun søge om det antal klip, du pt. er forsinket i din uddannelse. Ikke for en fremtidig, forventet forsinkelse.

Hvilken periode skal jeg angive i ansøgningen?
Du skal angive den periode, du har været syg/andre særlige forhold.
Bemærk, at du ikke kan angive en fremtidig periode for sygdom.
Tillægsklip kan ikke søges på forhånd.

Hvilken dokumentation skal jeg aflevere sammen med ansøgningen?
Lægeerklæring/frihåndsattest fra læge eller psykiater, der dokumenterer, at du har været syg og ude af stand til at studere eller haft væsentlig nedsat studieaktivitet i dén periode, du søger for.
Hvis du ansøger på baggrund af psykisk sygdom, skal det også fremgå af dokumentationen, at du er henvist til/under behandling af psykiater el.l. for sygdommen. Læs også retningslinjerne for psykisk sygdom på su.dk her.
Bemærk, at en lægeerklæring, der skriver du har haft “stress”, “helbredsproblemer”, “psykiske problemer”, “symptomer på […]” ikke i sig selv er dokumentation for sygdom. I disse tilfælde skal det altid suppleres med yderligere dokumentation.

Det er vigtigt, at dokumentationen dokumenterer en bagudrettet periode med sygdom.

Det er altså ikke nok, at en læge har skrevet, at du er sygemeldt eller forventet syg i X-antal måneder fremover.
Dokumentationen skal vise, at du har været syg i en periode, der ligger tilbage i tiden.

Hvad skal den “personlige redegørelse” indeholde?
I redegørelsen skal du beskrive, hvordan sygdommen har forsinket dig i din uddannelse. Altså hvad sygdommen har gjort ved din studieaktivitet.
Der er ingen minimumskrav til omfanget af redegørelsen.
Du kan sende den som et dokument eller som en tekst direkte i mailen til SU-kontoret.

Hvad nu, hvis jeg har udfyldt ansøgningen på minSU forkert?
Hvis du véd, du har udfyldt ansøgningen på minSU forkert – så skal du blot udfylde en ny.
Hvis du er usikker på, om du har udfyldt den rigtigt, så send den til os eller spørg om den er rigtig. Vi behandler ikke din ansøgning, før du sender en korrekt udfyldt ansøgning.

Hvad så, hvis det viser sig, at min dokumentation er utilstrækkelig?
Så kontakter vi dig! Vi behandler ikke din ansøgning før den er oplyst – det vil sige, at vi har de oplysninger og dokumentation, vi skal bruge.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
Fra ansøgningen er dokumenteret korrekt og modtaget i SU-kontoret er der en forventet sagsbehandlingstid på ca. 2 uger.

Hvordan får jeg svar?
Du får svar på din dmjx-mail og i din e-boks.

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret.