Erasmuslande og Green Travel

Du får Erasmus legat hvis du skal i praktik eller på udveksling i et af de følgende europæiske lande (for lande uden for Europa se afsnit “Erasmus til Studieophold):

Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Liechtenstein, Norge, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Slovenien, Island, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Republikken Makedonien.

Update vedr. UK og Schweiz (Feb. 18, fra styrelsen for Forskning og Uddannelse)

BREXIT

Efter Brexit er UK desværre ikke mere med i den almindelige Erasmus uddeling af midlerne på linje med de øvrige lande fra listen ovenpå.

Schweiz

Schweiz’ status som partnerland i Erasmus+ forbliver uændret indtil programperiodens udløb (det vil sige Schweiz er ikke med til og med 2020)

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.

Green travel

Du kan få en green travel grant hvis du rejser ”grønt” på mindst 50% af dine rejser (grønne rejseform er bus, tog, skib, carpooling).  Hvis du rejser grønt, skal du underskrive og sende tilbage den Tro- og loverklæring om green travel (download ndf.). Hvis ikke du sender Tro- og loverklæringen vil du få tildelt den mindre ”sort” travel grant.