Erasmuslande

Du kan få Erasmus legat hvis du skal i praktik eller på udveksling i et af de følgende lande:

Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Liechtenstein, Norge, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Slovenien, Island, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Republikken Makedonien.

Update vedr. UK og Schweiz (Feb. 18, fra styrelsen for Forskning og Uddannelse)

BREXIT

Efter Brexit er UK desværre ikke mere med i den almindelige Erasmus uddeling af midlerne på linje med de øvrige lande fra listen ovenpå.

Schweiz

Schweiz’ status som partnerland i Erasmus+ forbliver uændret indtil programperiodens udløb (det vil sige Schweiz er ikke med til og med 2020)

Spørgsmål? Kontakt International afdeling.