Erasmus til udenlandsk praktikophold

Ansøgning om Erasmus legat under praktik.

Hvis du skal i praktik i Europa har du mulighed for at få et Erasmus legat. Legatets størrelse er afhængig af hvor du skal hen samt hvor længe du er i praktik.

Du er selv ansvarlig for at henvende dig til det internationale kontor hvis du er interesseret i at få et Erasmus legat mens du er på praktik.

Du kan få Erasmus legat hvis du skal i praktik i et Erasmusland.

Praktikperioden

Perioden for praktikophold skal være mellem 2 måneder (58 dage) og 12 måneder. Bevillingsperioden kan ikke overskride din obligatoriske praktikperiode på DMJX, det vil sige at hvis du underskriver en praktikkontrakt der overskrider slutningen af den obligatoriske praktikperiode på DMJX, så bliver det datoen for slutningen af den obligatoriske praktikperiode, der vil gælde som slutdato for bevillingsperioden.

Fremgangsmåde:

Når du enten

  •     a) har modtaget mailen med godkendelse af din praktik fra praktikkoordinatoren (dette gælder for JOUR, FOTOJOUR, TVM) eller
  •     b) har uploadet den færdige praktikkontrakt i Wiseflow (dette gælder for KOMM, VK, MPL),

videresender du (a) denne mail / (b) den færdige kontrakt til erasmus@dmjx.dk og fortæller at du søger om Erasmus legat under praktik.

Når denne mail er modtaget, får du tilsendt et skema der skal udfyldes, som derefter skal sendes retur til erasmus@dmjx.dk som sørger for udarbejdelse af Erasmus+ Learning Agreement.

Den udfyldte Learning Agreement bliver derefter sendt til dig. Du skal gennemlæse samt underskrive den og returnere den som PDF via mail til erasmus@dmjx.dk

Når den færdige Learning Agreement er modtaget, vil første del af stipendiet blive overført tidligst 1 måned før begyndelsen af dit praktik ophold.

Forsikring: Det er en forudsætning for at få et Erasmus legat under praktik, at man har en ulykkes- og ansvarsforsikring (accident and liability insurance). Vi har som udgangspunkt antaget at praktikstedet er villig til at tilbyde dig en forsikring da det er med i den standardkontrakt, DMJX sender til praktikstederne. Learning Agreement er derfor som default udfyldt med disse betingelser som arbejdsgiveren skal underskrive. Skulle du helt ekstraordinært være ude for, at dit praktiksted nægter det, kan du forsikre dig selv på egen bekostning.
Det eneste selskab vi har kendskab til, der kan tilbyde den type forsikring er et tysk forsikringsselskab der hedder Dr Walter. De har et produkt der hedder educare24 og det koster 33€ / måned. Se mere her: https://www.educare24.com/

Recent Graduate

Inden for et år efter din dimission har du mulighed for at få et Erasmus stipendium til et praktikophold i et Erasmus land. 

Reglerne siger: Recent higher education graduates may participate in a mobility for traineeships. Recent graduates must be selected by their HEI (Higher Education Institution) during their last year of study, and must carry out and complete their traineeship abroad within one year of obtaining their graduation.

Det vil sige du skal sørge for at din praktik er på plads inden du dimitterer (praktikkontrakten, længden, mm.), for at kunne søge inden dimission. Praktikken skal finde sted efter din demission, skal afsluttes inden for 12 måneder efter dimission. Længden kan ikke overstige 12 måneder MINUS de eventuelle Erasmus perioder du har haft før (studie og praktik). Selve praktikken kan vare længere, men du får kun dækket af Erasmus den periode du har ret til. 

Send en mail til erasmus@dmjx.dk hvis du vil udarbejde en ansøgning.

SKAT

Man skal ikke betale skat af de penge man modtager som Erasmus-legat.

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.