Sådan søger du om dispensation

HVOR: Du sender din ansøgning om dispensation til studieadministrationen på jura@dmjx.dk, hvorefter vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt (normalt inden for få uger (juli undtaget)).
Send ansøgningen fra din dmjx-mail.

HVORNÅR:
Du skal søge senest en uge inden starten på den relevante eksamen.

HVAD:
Din dispensationsansøgning skal indeholde følgende:

 1. Dine basisoplysninger:
  Udfyld relevante kontaktoplysninger (navn, id-nummer, dmjx-mail og mobilnummer), så vi ved, hvordan du kan kontaktes.
 2. Hvad søger du om?
  Skriv kort og konkret, hvad du søger om, og husk at skrive, hvilken uddannelse du går på. Angiv eventuelt hvilke regler, du søger om dispensation fra.
  Du kan orientere dig i reglerne beskrevet i studieordningen for din uddannelse og de dispensationseksempler, der er beskrevet på disse sider, eller du kan kontakte din studievejleder for yderligere vejledning.
 3. Begrund din ansøgning:
  Skriv tydeligt, hvorfor du søger om dispensation fra én eller flere regler.
  Du skal være opmærksom på, at der ifølge studieordningen/den gældende bekendtgørelse skal ‘usædvanlige forhold’ til, for at en ansøgning om dispensation kan danne et tilstrækkeligt grundlag for en dispensation. Eksempler på usædvanlige forhold kan du finde under punktet ”Usædvanlige forhold”.
 4. Vedlæg dokumentation:
  De usædvanlige forhold skal som udgangspunkt dokumenteres.
  Du skal derfor vedlægge dokumentation for de forhold, du har redegjort for. Det kan f.eks. være en lægeerklæring, lægelig dokumentation (f.eks. fra Sundhed.dk) eller anden relevant dokumentation.
  Vær opmærksom på, at der skal være en sammenhæng mellem de forhold, som du søger om, din begrundelse og den dokumentation, som du vedlægger din ansøgning.
  Når vi behandler din ansøgning om dispensation, vurderer vi samtidig, om den dokumentation du har vedlagt, er tilstrækkelig og giver grundlag for at tildele en dispensation.

Tavshedspligt

Som sagsbehandlere har vi tavshedspligt, og derfor er der ingen risiko forbundet med at være ærlig og åben omkring dine lidelser. Det er i alles interesse, at din ansøgning bliver behandlet rimeligt og retfærdigt ud fra dine forhold, men dette er kun muligt, når det nødvendige informationsgrundlag foreligger.
Hvis du modtager SPS-støtte, kan du også henvise til dette, når du søger om dispensation.

Spørgsmål? Kontakt studieadministrationen på jura@dmjx.dk