Fødselsklip

Hvis du bliver forælder, kan du søge om ekstra SU-klip.

Hvis du holder barselsfri fra studiet, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt fortsætter på almindelig SU mens du holder barselsfri og derfor er underlagt normale regler om studieaktivitet.
Hvis du dog udelukkende får udbetalt fødselsklip, er du ikke forpligtet til at være studieaktiv.

Før 1. august 2022
Fødselsklippene ansøger du om på minSU -> Søg SU -> Fødselsklip – videregående uddannelse.
Kvitteringssiden skal du sende til SU-kontoret sammen med din dokumentation.

Efter 1. august 2022
Fødselsklippene ansøger du om på minSU. Udbetalingsplan skal du også udfylde i SU. Du skal ikke sende noget til SU-kontoret, men må selvfølgelig søge vejledning hos os, hvis du har spørgsmål.

Vær i øvrigt opmærksom på, at fødselsklip ikke kan kombineres med andre former forsørgertillæg.

Læs i øvrigt om din økonomi som studerende og forælder her

Spørgsmål? Kontakt SU-kontoret.