Sådan søger du om at komme på udveksling via det internationale kontor

Fase 1: 

 • Du inviteres til infomøde om udveksling (ca. et år inden du skal på udveksling) 
 • Du undersøger partnerlisten, læser klummer fra tidligere studerende, ser på partnernes faglige udbud på deres hjemmesider 
 • Pladserne annonceres cirka en måned før ansøgningsdeadline 
 • Du sender din ansøgning til det internationale kontor
 • Du bliver indstillet til en plads i enten 1. eller 2. runde 
 • Du accepterer eller afviser pladsen 

Fase 2: 

 • Det internationale kontor nominerer dig til partneren 
 • Du tager en sprogtest (hvis nødvendigt) – se i FAQ hvordan 
 • Partneren kontakter dig med den formelle ansøgningsprocedure 
 • Du sender din ansøgning med relevante dokumenter til partneren 
 • Partneren sender optagelsesbrev 
 • Du bliver kontaktet af det internationale kontor, hvis du er kvalificeret til et Erasmusstipendium, Nordplus stipendium, Knud Højgaards Fond stipendium. Du undersøger selv andre muligheder for legater. Kontakt dmjx@dmjx.dk for nomineringsbrev til legatansøgninger.  

Fase 3: 

 • Du sender din ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag til Studieadministrationen dmjx@dmjx.dk
 • Du går i gang med at søge bolig, visum mm. 
 • Du tager afsted på udveksling 
 • Når du vender hjem, skriver du en klumme om dit ophold, besvarer evalueringen tilsendt af Studieadministrationen og sørger for at de også modtager dit transcript fra partneren
 • Vi forventer du er en god ambassadør for internationaliseringen af DMJX og hjælper andre studerende med at komme på udveksling både til og fra DMJX. 

Nominering – den første del af ansøgningen: 

For at komme i betragtning til en af partnerinstitutionerne skal du først nomineres af DMJX. At blive nomineret betyder at skolen indstiller dig til en plads ved partnerinstitutionen. Vi har en nomineringsprocedure, da vores partnere ikke har et ubegrænset antal pladser. Pladserne annonceres nogle uger før deadline. 

Nomineringsprocessen starter ved at du sender en ansøgning om at komme på udveksling til det internationale kontor, som herefter gennemgår ansøgningerne og udvælger de studerende, der efterfølgende nomineres til de respektive partnerinstitutioner. Læs herunder hvordan du skriver din ansøgning. Det internationale kontor sørger for at oplyse din værtsinstitution om, at du er blevet indstillet til en plads.

Sådan skriver du din ansøgning til det internationale kontor: 

I din ansøgning anbefaler vi stærkt at du angiver tre uddannelsesinstitutioner, som du gerne vil optages på. Du skal prioritere dem, så vi ved, hvor du helst vil hen. Du må gerne have alle tre som første prioritet. Du skal indsende én motiveret ansøgning for hver enkelt af dine prioriteter. I ansøgningen er det vigtigt du kommer ind på, hvilke fag du syntes kunne være spændende at tage og argumentere for hvorfor det er relevant for dig at få de fag. Dette er din faglige motivation. På dette tidspunkt i processen har du ikke nødvendigvis adgang til en sikker viden om hvilke fag der vil blive udbudt på det tidspunkt du skal af sted. Vi skelner derfor mellem dine ønsker til fag, som er en del af din ansøgning om at blive nomineret og hvis funktion er at give os indsigt i din motivation og den akademiske retning du ønsker dit ophold får, og forhåndsgodkendelse af fag, som kommer senere i processen og kan afvige fra dine faglige ønsker. Først når du skal ansøge om forhåndsgodkendelse af fag, er det vigtigt at du kender til de udbudte fag og fagbeskrivelserne af disse. Enkelte partnere har ikke fag på plads til deadline for forhåndsgodkendelse. Her må du søge om forventede fag.

Selve ansøgningen og CV’et skal skrives på det sprog, du skal undervises i. Det vil sige engelsk, fransk, spansk, tysk eller dansk for de nordiske sprogs vedkommende.  

Online ansøgning skal indeholde følgende dokumenter samlet i én pdf:

Motivationsbrev, CV, karakterudskrift (gælder ikke hvis du endnu ikke har fået karakterer) anbefaling fra praktiksted (gælder kun hvis du har været i praktik, og den må godt være på dansk)

 1. Motivationsbrev (max 1 side per søgte universitet):
  • Faglig og eventuel personlig motivation 
  • Hvad du vil bidrage med på udvekslingsstedet 
  • Relevant international erfaring (tidligere udveksling, længere ophold, eller uddannelse i udlandet)
  • Tydelig prioritering af studiested. Det kan være i prioriteret rækkefølge 1.-2.-3. eller alle som 1. prioritet. 
  • Læser du Journalistik, skal det fremgå om du tager afsted på 3. eller 4. semester
 2. CV’et skal indeholde følgende:
  • Uddannelse og relevant erhvervserfaring 
  • Relevante sprogkundskaber – herunder f.eks. kurser
  • Dit fulde navn (ift. nominering og visum), adresse, fødselsdato (dd-mm-yy), telefonnummer, email-adresse (dmjx-mail tak!), statsborgerskab (ift. visum) og studieretning
 3. Karakterudskrift

Der lægges vægt på:

 • Faglig motivation 
 • Karakterer (hvis der er nogen). Det er det samme dokument, partner institutionen eventuelt vil bede om når du skal tilmeldes der, også kaldet official copy of academic transcript.
 • Sprog
 • CV 

Ansøgningen uploades online via http://eepurl.com/hwZMt1

Når du linker til din ansøgning, så husk at sørge for at der er adgang til den.

Gør venligst tydeligt opmærksom på, hvilken uddannelse du kommer fra (f.eks. om du er journalist- eller fotojournaliststuderende, eller kommunikationsstuderende).  

Modtager vi din ansøgning efter deadline, eller sender du ansøgningen til en forkert modtager, kommer du ikke i betragtning til en plads i første omgang. Mangelfulde ansøgninger risikerer også at komme uden for betragtning. 

Indstilling til udvekslingsplads: 

Det internationale kontor læser ansøgningerne og fordeler efter kvalifikationer og ønsker. 

Den faglige og personlige motivation vægtes højt, når vi skal vurdere jeres ansøgninger. Med faglig motivation menes der, at du har undersøgt hvad partneren udbyder, henviser til konkrete fag der har din interesse og argumentere for hvorfor de fag er relevante for dit studie og karriere.  

Hvis du har fået karakterer, indgår disse også i den samlede vurdering. Ved flere lige gode ansøgninger bliver karaktergennemsnittet typisk udslagsgivende. Hvis man udelukkende eller overvejende har lave karakterer, kan det være vanskeligt at blive indstillet til en udvekslingsplads. Nogle af partnerne optager ikke studerende med et gennemsnit under 7.  

Behandlingen af ansøgningerne tager normalt ca. 2-3 uger. Herefter får du besked pr mail (Aarhus) eller via ITSL (København) om, hvem vi indstiller til de respektive udvekslingspladser. Du har så normalt en uge til at takke ja eller nej til den plads, vi måtte tilbyde dig. Når du indstilles til en plads, vil du blive orienteret om det videre forløb, hvor du skal lave en officiel ansøgning til partneruniversitetet, og hvor du skal søge studieadministrationen om forhåndsgodkendelse af fag. 

Vi tilstræber at have forhåndsaftaler med universiteterne om pladserne. De kan dog i sjældne tilfælde afvise din ansøgning, hvis du ikke lever op til deres krav om fx sprogkundskaber eller karaktergennemsnit. Du er med andre ord ikke garanteret den plads, vi måtte indstille dig til, men det er heldigvis sjældent, at du ikke ender med at få den. 

Det kan forekomme, at partneruniversitetet af andre grunde afviser udvekslingsstuderende (fx hvis de mod forventning ikke kan finde egne studerende at sende hertil).  

Hvad så hvis du ikke bliver indstillet? Få svar på dette spørgsmål og mangle flere i FAQ. 

Ansøgning til partneruniversitetet, du er blevet nomineret til: 

Når du er blevet nomineret, skal du afvente instrukser, som enten kommer fra det internationale kontor eller direkte fra partneren vedr. det videre forløb for din ansøgning. Det er en administrativ proces, der er ikke nogen udvælgelse på det tidspunkt, men misser du en deadline kan det sætte din optagelse i fare. Der er mange forskellige deadlines og procedurer hos de forskellige partnere, så det, at en studiekammerat allerede er i gang og du ikke er, betyder ikke at der er noget galt, det er bare fordi processerne er forskudt.  

Du kan selvfølgelig få hjælp af det internationale kontor undervejs, men det er i sidste ende dit ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt. Kravene bliver sat af de forskellige universiteter og der er stor variation, hvad angår den måde man søger på (elektronisk eller på papir), hvor meget der skal vedlægges og hvornår tidsfristen er.

Forhåndsgodkendelse af fag og fagvalg (Merit): 

Når du skal på udveksling skal du altid søge om forhåndsgodkendelse af fag. Det er studieadministrationen der varetager forhåndsgodkendelse af fagene. Du kan se mere om hvordan du søger her. Her kan du også læse nærmere om regler og retningslinjer for afløsning af fag i udlandet samt hvilke fag du kan vælge, hvor mange du skal have og hvilke der tidligere er blevet godkendt. 

Deadlines for at søge om forhåndsgodkendelse 

 • 1. maj (for udveksling om efteråret) 
 • 1. november (for udveksling om foråret)

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.