“Usædvanlige forhold”

Ifølge studieordningen/den gældende bekendtgørelse skal der ”usædvanlige forhold” til, for at en ansøgning om dispensation kan danne et tilstrækkeligt grundlag for en dispensation. Nedenfor finder du eksempler på ”usædvanlige forhold”:

  • Funktionsnedsættelse (f.eks. ordblind, psykisk funktionsnedsættelse eller akut opstået skade)
  • Graviditet/barsel
  • Sygdom hos dig selv eller alvorlig sygdom i nærmeste familie
  • Udøvere af eliteidræt (i overensstemmelse med DMJX’ regler om eliteidrætsudøvere)
  • Dødsfald i nærmeste familie

Spørgsmål? Kontakt studieadministrationen på jura@dmjx.dk