Særlige prøvevilkår

Vil du søge om særlige prøvevilkår til en eksamen (fx forlænget tid, tilladelse til hjælpemidler til ordblinde e.l.), så skal du søge om en dispensation.

Husk, du skal begrunde og dokumentere din ansøgning.

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.
Eller søg vejledning hos studievejledningen.